Har du et hjerte for HMS?

Jobb beskrivelse

 • Bidra til å utvikle, implementere og vedlikeholde strategier for å sikre et trygt fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Bidra til å utvikle, implementere og vedlikeholde et kjemikaliestyringssystem
 • Bidra til å beskytte arbeidere mot arbeidsrelaterte sykdommer
 • Sikre tilstrekkelig risikostyring innenfor YH-området
 • Sikre nøyaktig og profesjonell informasjon knyttet til YH til ansatte og ledere
 • Sikre og verifisere samsvar med forskriftskrav og selskapskrav knyttet til YH og kjemikaliehåndtering
 • Identifisere, kvantifisere og redusere potensielt farlige eksponeringer i arbeidsmiljøet og sikre systematisk oppfølging av arbeidsmiljøforhold (støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier, lys, biologisk eksponering, klima etc.)
 • Utarbeide og vedlikeholde nødvendige overvåkingsprogrammer og produsere statistikk og rapporter etter behov
 • Bidra i valg og substitusjon av kjemikalier
 • Risiko-vurdere kjemikalier med hensyn til helsefare
 • Fungere som fagekspert knyttet til yrkeshygieniske problemstillinger i rutinearbeid og prosjekter
 • Utføre risikovurderinger innen arbeidsmiljø
 • Anbefale risikoreduserende tiltak for å redusere eksponering relatert til helserisiko
 • Rapportere og kommunisere resultater fra yrkeshygieniske vurderinger fortløpende
 • Utføre opplæring innen kjemisk, fysiske og biologiske risikofaktorer
 • Rådgiving innen bruk og vedlikehold av PPE som åndedrettsvern, kjemikaliehansker, hørselvern etc.
 • Den riktige kandidaten må være dyktig både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Varighet: ASAP – estimert sluttdato 31.12.2023.
 

Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

Helse og Miljø koordinator

Arbeidsgiver:

MDE Norway AS

Nettside: https://mde-group.com
Linkedin: link
Facebook: link
Arbeidsplass: Stavanger
Tiltredelse: Etter avtale
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest!
Tittel: Helse og Miljø koordinator
Sektor: Privat
Omfang: Prosjekt
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Lisa Johnsen

Recruiter

lisa.johnsen@mde-group.com

+4792665492