Er du vår neste HMS-leder i prosjekt?

Jobb beskrivelse

 • Påse at prosjektet, inkludert underleverandører, har et HMS-styringssystem i samsvar med gjeldende myndighetskrav, kontraktskrav, WGN-krav og standarder.
 • Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle i prosjektet, inkludert underleverandører.
 • Bidra aktivt til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter.
 • Være rådgiver innen HMS.
 • Sikre at prosjektet arbeider i samsvar med kvalitetssikringssystemet (CREEM), kontrakt, gjeldende myndighetskrav og standarder samt sørge for at HMS-styringssystem og HMS-krav gjøres kjent i hele organisasjonen, inkludert underleverandører.
 • Påse at underleverandører har HMS-styringssystem som tilfredsstiller definerte krav.
 • Sørge for nødvendige revisjoner og inspeksjoner, internt og av underleverandører, for å kontrollere at HMS-styringssystemet til enhver tid er oppdatert, hensiktsmessig og effektivt samt at systemet følges og krav overholdes.
 • Etablere varslings- og beredskapsplan for prosjekt.
 • Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
 • Etablere HMS-program.
 • Etablere HMS-aktivitetsplan.
 • Etablere prosjekt-spesifikke prosedyrer når kontrakten krever dette samt vedlikeholde disse og øvrige styrende HMS-dokumenter for prosjektet.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan.
 • Være en aktiv pådriver i alle HMS-relaterte saker og bidra til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål, herunder påvirke og motivere prosjektets ledelse så vel som medarbeidere.
 • Foreslå og gjennomføre HMS-kampanjer for å rette fokus på aktuelle HMS-temaer.
 • Påse at alle prosjektmedarbeidere får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
 • Følge opp HMS-avvik generelt og påse at nødvendige tiltak iverksettes og lukkes.
 • Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
 • Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og innad i WGN og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
 • Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater internt i prosjektet og til kunde.
 • Delta i interne prosjektmøter og møter med myndigheter, kunde og underleverandører.
 • Skiftordning: 2 uker på, 3 uker av 

   

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller tilsvarende. 
 • Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet.

Varighet: 31.12.2022
 

Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

HMS-leder i prosjekt

Arbeidsgiver:

MDE Bergen AS

Nettside: www.mde.no
Arbeidsplass: Kollsnes
Tiltredelse: Snarest!
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest!
Tittel: HMS-leder i prosjekt
Sektor: Privat
Omfang: Prosjekt
Antall stillinger: 2

Søk på stillingen her