Oceaneering skal ansette en Contracts Advisor!

Oceaneering er et av verdens ledende selskaper innen sitt område. Daglig etterstreber vi å levere kvalitet i alt vi gjør, vi er også bevisste på å ta godt vare på våre ansatte. De rette arbeidsverktøyene er nøkkelforutsetninger for å lykkes.
Når vi nå søker en Contracts Advisor, er verdiene vi jobber etter sentrale; vi ønsker at du skal føle deg verdifull som ansatt hos oss og vi ønsker å gi deg det miljøet og de forutsetningene du behøver for å lykkes.
Dette blir din rolle hos oss!
Du vil bli ansvarlig for å støtte og lede roller i utarbeidelse, forhandling og inngåelse av forhandlinger om juridiske stillinger i kontrakter knyttet til Oceaneerings forretningslinjer. Dette med fokus på støtte for Norge, så vel som andre prosjekter i Europa, Afrika og Midtøsten (EMEA)

Som medlem av kontraktsteamet som dekker EMEA-regionen, vil du samarbeide tett med kollegaer og forretningspartnere. Dere vil sammen forhandle og oppdatere høyrisikokontrakter for produksjon og salg av konstruerte produkter og/eller tjenester på land og offshore. Dette på tvers av flere prosjekter og forretningssegmenter som inkludert forhandlinger, prosjekter, og driftsstøtte for kontraktsmessige problemstillinger.
Vi legger til rette for at du får utvikle din egen kompetanse.
I teamet vårt gis muligheter til å utvikle egenkompetansen gjennom et bredt spekter av aktiviteter, samtidig som du får muligheten til å bygge videre på dine eksisterende ferdigheter på tvers av flere prosjekter og geografiske områder.

Dette vil være noen av dine arbeidsoppgaver i Oceaneering:
- Utarbeide, gjennomgå, forhandle og administrere kontrakter
- Noe utarbeidelse av kommersielle vilkår kan også være nødvendig
- Gi råd til bedriftsledere om potensielle garantikrav, leveringsproblemer og annen støtte etter tildelingen
- Godt samarbeid innad i juridiske avdelinger og kontraktavdelinger i andre regioner for å dele beste praksis og sikre konsistens i hele organisasjonen
 - Kontroll og rådgiving i forbindelse med alt av kontrakter og arbeid ifm kontrakter 
- Gjennomføre kontraktsrelatert opplæring av operasjoner og annet personell
- Fremme bevissthet om juridiske avdelingsretningslinjer og prosedyrer i samråd med regional juridisk rådgiver
- Påta seg andre plikter og prosjekter som faller naturlig under ditt område

I denne rollen vil det også være viktig å sørge for at sikkerhetspolicyene og prosedyrene forstås og overholdes så langt det er rimelig praktisk mulig for å sikre et trygt arbeidsmiljø.
Dette arbeidet utføres i samsvar med selskapets helse-, sikkerhets-, miljø- og kvalitetssystemer.

Følgende kvalifikasjoner behøver vi hos deg:
- Minst en bachelorgrad. Juridisk embetseksamen er å foretrekke
- Minst 5 års erfaring med kommersiell kontrakt innen offshore olje- og gasserviceindustri, som direkte støtter salgs- og driftsledelsens arbeid med kunder
- Kunnskap om risikoreduserende tiltak i offshore olje- og gasservicekontrakter er avgjørende
- Må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Vi vil også se på det som en fordel om du har en grad i jus, jus og ledelse, eller lignende.

Vi vet du vil lykkes hos oss om du er  i stand til å forstå og presentere informasjon på en logisk og konsis måte til målgrupper med varierende bakgrunn. Er du kjent med industristandardkontrakter (NSC 05, LOGIC, FIDIC, BIMCO, etc.) vil dette være gunstig. 

Det å sikre en god informasjonsflyt mot ledelsen og andre relevante ressurser i forbindelse med kontrakter, møter, forhandlinger m.m. vil være en essensiell del av din stilling. Som et viktig ledd i dette, vil din evne til å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger være viktig samt at du sikrer regelmessig, konsistent kommunikasjon innenfor ditt ansvarsområde.
En nøkkelfaktor her blir å opptre som en lagspiller med en sterk arbeidsmoral. Dette vil du også kjenne igjen i dine nye kollegaer når du starter hos oss.
Om du kjenner deg igjen i våre verdier og i ønskene vi har til deg som vurderer denne stillingen, anbefaler vi deg å søke i dag!

 
Oceaneering AS

Contracts Advisor

Arbeidsgiver:

Oceaneering AS
Vestre Svanholmen 24

Nettside: www.oceaneering.com
Arbeidsplass: Vestre Svanholmen 24
Tiltredelse: Snarest
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest
Tittel: Contracts Advisor
Sektor: Privat
Omfang: Fast
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Lene Kaada

Key Account Manager

lene.kaada@mde-group.com

+4792452796

Carina Gjørtz-Speichert

Rådgiver

carina.gjortzspeichert@mde-group.com

+4799596017