Vi ser etter en ny HMS Inspektør!

Jobb beskrivelse

 • Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle på Site i prosjektet, inkludert underleverandører.
 • Bidra aktivt til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter på site.
 • Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan  på TBO
 • Påse at alle prosjektmedarbeidere på TBO får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
 • Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
 • Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
 • Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater på Site til prosjektledelsen.
 • Delta i HMS møte på Site.
 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller tilsvarende.
 • Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet.

Varighet: ASAP - April 2023
 

Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

HMS Inspektør

Arbeidsgiver:

MDE Trondheim

Nettside: https://mde-group.com
Linkedin: link
Facebook: link
Arbeidsplass: Kjørsvikbugen
Tiltredelse: Snarest
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest
Tittel: HMS Inspektør
Sektor: Privat
Omfang: Prosjekt
Antall stillinger: 2

Søk på stillingen her