Trives du å jobbe innen helse, miljø og sikkerhet?

Jobbeskrivelse

 • Stillingen rapporterer til Installasjonsleder offshore.
 • Stillingen vil ha støtte fra prosjektledelsen på land, med spesiell kontakt med HMS-leder, samt onshore Construction & Complietion team
 • Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål
 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
 • Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
 • Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
 • Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
 • Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
 • Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
 • Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner
 

Kvalifikasjoner

 • Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
 • Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
 • Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse

Varighet: ASAP- 30.04.2023
 

Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

HMS inspektør

Arbeidsgiver:

MDE Stavanger

Nettside: https://mde-group.com
Linkedin: link
Facebook: link
Arbeidsplass: Stavanger
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: Forløpende
Tittel: HMS inspektør
Sektor: Privat
Omfang: Prosjekt
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Silje Haglund

Recruiter

silje.haglund@mde-group.com

+4792484417