Er du vår neste Prosjektleder?

Er du vår nye Prosjektleder?


Dette skal du jobbe med hos oss:

 • Se til at produksjonsaktiviteten blir utført i henhold til spesifiserte prosesser, prosedyrer, krav og tidsskjemaer.
 • Sørge for at alle aktiviteter utføres med optimal sikkerhet for å unngå skader og ulykker.
 • Sammen med Driftsleder skal prosjektleder være medvirkende til å utvikle driftsenhetens og dens avdelinger i tråd med overordne målsetting for driftsenheten.
 • Prosjektleder er ansvarlig for at alle oppdrag som prosjektleder er tildelt, gjennomføres på en forsvarlig og rasjonell måte.
 • Medvirke for salg rettet mot onshore og offshore industrien.
 • Medvirke i kundekontakt og oppfølging av eksisterende og nye kunder.
 • Kalkyle og tilbudsutforming.
 • Sette opp faktureringsgrunnlag per prosjekt.
 • Ukerapport.
 • Delta og representere selskapet i arbeids- og informasjonsmøter med oppdragsgiver / kunder.
 • Utstede / utarbeide prosjektmanual, arbeidsinstrukser til arbeidsstyrken innen hans arbeidsfelt og forsikre seg om at arbeidsstyrken forstår de spesifikasjoner, fremgangsmåter, tegninger osv. som er relevante.
 • Holde direkte kontakt med formenn i saker som timeregistrering, fremmøte og individuell produksjonsavkastning.
 • Kontrollere timelister for utført arbeid, og påse at disse sendes inn i rett tid mht lønnskjøring.
 • Forsikre seg om at arbeidsstyrken mottar riktige materialer, forbruksvarer, verneutstyr, verktøy og utstyr for de forelagte oppgaver.
 • Være bindeledd mellom Driftsleder og formenn på prosjekter.
 • Holde oppsyn med effektiviteten av produksjons prosedyrene, og å rådslå med Driftsleder om det er nødvendig med forandringer.
 • Legge frem løpende fremdriftsstatus, samt rapporter om avsluttede arbeider for Driftsleder.
 • Regne anbud / tilbud delegert fra Driftsleder og/eller i samarbeid med denne.
 • Delegere oppgaver til Delprosjekt ledere/ Bas / Overflatebehandler formenn på prosjekt.
 • RUH/Avviksrapportering.
 • Ansvarlig for at alle HMS prosesser og prosedyrer i prosjektene blir fulgt av formenn og operatørene.
 • Påse at alt personell innehar påkrevd kompetanse til å utføre arbeidsoppdraget i samråd med Personalavdelingen
 • Tilrettelegge slik at arbeidsforholdene er på plass før jobben startes.
 • Bistå med å følge opp uønskede hendelser og andre avvik.
 • Bidra til å forbedre HMS og kvalitetsarbeidet innen sitt fagområde i samråd med HMSK
 

Dette er hvorfor vi ønsker nettopp deg: 

 • Ønskelig med god allmenn utdannelse, salg og markedsføring, gjerne med teknisk tilleggsutdannelse.
 • Erfaring fra samferdsel, verft, onshore og offshore - industrien.
 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling.
 • Ha evne til å koordinere og lede andre mennesker.
 • Strategisk planlegging.
 • Ansvar for økonomistyring i de forskjellige prosjektene.
 • HMS 40t kurs.
 

Dine personlige egenskaper er spesielt verdsatt:

 • Lærevillig - Du ønsker oppriktig å bli bedre – hver dag
 • Proaktiv og initiativrik - Du identifiserer muligheter og er i forkant med løsninger
 • Selvstendig - Du evner å styre dine egne prosesser
 • Positiv - Du bidrar i deg faglige og i det sosiale miljøet med godt humør og positiv drive


Dette er din nye arbeidsgiver:

Det er menneskene som betyr noe hos oss. Og mennesker utfyller hverandre. Vi mener alle skal ta eierskap til å utvikle sin egen arbeidsplass. Hos oss legger vi til rette for at alle medarbeidere skal få en trygghet i bunn som man kan vokse ut fra. Dette skaper utvikling som igjen skaper resultater for våre kunder.

Passer du inn hos oss? Vi tror det! Søk på stillingen i dag.

 
 

Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

Prosjektleder

Arbeidsgiver:

MDE Stavanger

Nettside: https://mde-group.com
Linkedin: link
Facebook: link
Arbeidsplass: Stavanger
Tiltredelse:
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest
Tittel: Prosjektleder
Sektor: Privat
Omfang: Fast
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Anne Marie Hauge

Salgsleder - Stavanger

anne.marie.hauge@mde-group.com

+4792211792