HMS-leder

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Vi gjør det ved hjelp av tusenvis av medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon, sikkerhet og mye mer. 
Bravida Region Oslo Prosjekt består i dag av fire tekniske avdelinger, regionadministrasjon og et Project Management Office. De fire avdelingene jobber med elektro, rør, ventilasjon og medisinske gass-systemer. Regionen har 250 ansatte og er spesialisert på gjennomføring av større entrepriseprosjekt. Vi bygger næringsbygg, bolig og infrastruktur for både private og offentlige kunder. 
Project Management Office skal bidra på to viktige områder. På den ene siden som et ressurssenter for prosjektutvikling og gjennomføring, hvor vi leverer ressurser inn i de enkelte avdelingenes prosjekter og bidrar til kompetanseheving i regionen som superbrukere og fagansvarlige for ulike deler av prosjektfaget. På den andre siden som prosjekteier og ansvarlig enhet for gjennomføring av de største og tverrfaglige prosjektene i regionen. Det handler om å gjøre hverdagen enkel for kundene våre ved å sikre kontrollert gjennomføring og sømløs integrasjon mellom tekniske systemer. 
 
Har du lyst til å være med å gjøre Bravida til bransjens beste arbeidsgiver? 
Vi søker deg som kan ta på deg rollen som HMS-leder  i tverrfaglige prosjekter og bistå avdelingene i enfaglige prosjekter med planlegging og oppfølging av HMS-relaterte aktiviteter, samt bidra til å utvikle HMS-kulturen i region Oslo prosjekt 
 
Ansvaret og arbeidsoppgavene vil innebære:

 • Følge opp risikovurderinger- og observasjoner, utføre sikker jobbanalyse, innrapportere uønskede hendelser, samarbeide med vernetjenesten, samt initiere til og gjennomføre HMS-relaterte møter
 • Bidra i analyse- og rapporteringsarbeidet internt og til kunde
 • Bidra i opplæring av personell
 • Bistå i gjennomføring av nasjonale bevisstgjørings- og forebyggingskampanjer
 • Initiere og gjennomføre prosjekter som bidrar til at Region Oslo Prosjekt når sitt mål om null skader
 • Initiere og gjennomføre prosjekter som bidrar til å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø   

Ønskende kvalifikasjoner:

 • Fagskole-, bachelor- eller mastergrad innen HMS eller andre retninger innen bygg/anlegg/industri 
 • Formalkompetanse innen prosjektfaget, enten som etter- og videreutdanning eller del av teknisk grad, som f.eks. 40 timers HMS kurs og koordinatorskolen
 • Kurs og/eller sertifiseringer som PMP, PRINCE2, Agile/Smidig, Lean Construction e.l.  

Videre ønsker vi du har erfaring fra rådgiver-, entreprenør-,  byggherre-, eller industrimiljø og har jobbet med prosjekt- og/eller kampanjearbeid. Du har god  kjennskap til relevant regelverk og har erfaring fra rolle som SHA/HMS-leder.
  
For å lykkes i rollen som HMS/SHA leder søker vi deg som har: 

 • Holistisk perspektiv, men evner samtidig å prioritere og fokusere på kritiske oppgaver
 • Gode kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig 
 • God evne til å utarbeide strukturert og entydig dokumentasjon 
 • Evne til å fasilitere gode prosesser 
 • Evne og ønske om å motivere kollegaer 
 • Høy faglig integritet 
 • Opptatt av din egen og fellesskapets faglige utvikling  

 
Om stillingen:
Som HMS-leder vil du bli en del et eksisterende men også nytt kompetansemiljø i PMO. Du får ansvar for et spesifikt geografisk område i tett samarbeid med din leder.
Til rollen ligger ansvaret for å utvikle og drive HMS- funksjonen  i Region Oslo Prosjekt. Rollen er organisert i matrise, og du blir en del av en nyopprettet avdeling med flere nøkkelroller som til sammen har ansvar for å levere gode prosjekter for Bravida og kundene våre. Stillingen rapporterer til leder for PMO. Kontorsted vil hovedsakelig være ute på prosjekt og ellers i våre nye lokaler på Østre Aker vei. Noe reisevirksomhet i området må påregnes.


Hva tilbyr Bravida:
Vi tilbyr spennende og varierte oppgaver i nyopprettet stilling hos Norges ledende totaltekniske entreprenør. Vi er et solid selskap med et uformelt og sosialt arbeidsmiljø. Når du jobber hos oss får du muligheten til å arbeide med høyt kvalifiserte kollegaer hos en arbeidsgiver som gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Som ansatt i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. 
Vi har konkurransedyktige betingelser, gunstige pensjons – og forsikringsordninger samt gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen.   
  
Nysgjerrig? Lyst til å vite mer?   
Ta kontakt med 
Pernille Hveberg, Recruitment Manger MDE Østlandet: tlf.nr.959 66 059 
Camilla Grana Daglig leder MDE Østlandet: tlf.nr.454 82 382 
 
Vi ser frem til å høre fra deg!  

Bravida er lidenskapelig opptatt av det de driver med og skaper resultatene sammen. De har et aktivt forhold til FNs bærekraftmål og hjelper daglig kundene sine med å ta gode bærekraftige valg. Bravida har et langsiktig mål om å være klimanøytrale i hele verdikjeden innen 2045. 
Bravida er en tjenesteleverandør og er avhengig av å ha markedets mest kompetente medarbeidere. De ser verdien av mennesker og har fokus på likestilling og mangfold. Dette gjør dem sterkere som selskap.  
Arbeidsgiver ønsker derfor å oppfordre søkere på tvers av kjønn og etnisitet. 

 

Bravida Norge AS

HMS-leder

Arbeidsgiver:

Bravida Norge AS
Østre Aker vei 90

Nettside: www.bravida.no
Arbeidsplass: Oslo
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 19.03.2023
Tittel: HMS-leder
Sektor: Privat
Omfang: Fast
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Pernille Hveberg

Recruitment Manager

pernille.hveberg@mde.no

+4795966059

LinkedIn

Camilla Grana

Daglig leder

camilla.grana@mde.no

+4745482382