Vi ser etter en PRE Koordinator!

Vi ønsker deg som kan bistå med disse oppgavene:

 • Selvstendig ansvar for å følge opp at alle innkjøpspakker i prosjektet blir gjort i henhold til prosjektets prosedyrer og spesifikasjoner. 
 • Ansvarlig for å koordinere pakkeingeniørene relatert til kvalitetsmessig oppfølging av underleverandører og å sørge for nødvendig opplæring av nye pakkeingeniører.
 • Ansvarlig for å avholde jevnlige møter med alle pakkeingeniører, innkjøpere, LCI-koordinator, DCC og MC-ansvarlig for å sikre leveranser i tide i henhold til baseline-plan.
 • Sørge for erfaringsoverføring mellom pakkeingeniører på tvers av pakkeleveranser.
 • Innhente erfaring fra andre prosjekter der det er relevant.
 • Være en støtte for pakkeingeniører i det daglige arbeid. Søke støtte der det kan finnes.
 • Rapportere til prosjekteringsleder om utfordringer og opplæringsbehov.
 • Koordinere verifikasjoner hos leverandører (design-møter, FAT, EFAT, etc.).
 • Sikre gode rapporter fra leverandører på fremdrift og evt. forsinkelser slik at dette blir fanget opp i prosjektets rapportering til kunde.
 • Etablere, i samarbeid med innkjøper, statusrapport med behovsdatoer for typiske leveranser i innkjøpspakkene (teknisk rekvisisjon, PO, verifikasjoner, LCI-leveranser, FAT, etc.)
 • Skape forståelse for hva innkjøp skal gjøre og hva pakkeingeniørene skal gjøre. Unngå at essensielle leveranser havner mellom to stoler (avklare grensesnitt).
 • Kommunikasjon med leverandører skal skje via pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Være til hjelp ved utfordringer for enten pakkeingeniør eller innkjøper.
 • Ansvarlig for å koordinere pakkeingeniørene relatert til kvalitet og konsistens på utgående forespørselsgrunnlag


Vi ser etter deg med disse egenskapene:

 • Solid multidisiplin forståelse. 
 • Erfaring som pakkeingeniør, engineeringsleder eller med oppfølging av pakkeingeniører fra tidligere prosjekter.


Vi håper du har denne bakgrunnen:

 • Teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet.


Varighet: 2 år


Om MDE


MDE Group er et globalt rekrutteringsselskap, spesialisert på å finne og plassere de største talentene over hele verden.

MDE består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning. Med vår unike kjennskap til både det lokale og det internasjonale markedet vil vi bistå arbeidstakere og bedrifter slik at begge parter finner akkurat det de er på jakt etter.
 

 

PRE Koordinator

Arbeidsgiver:

MDE Stavanger

Nettside: https://mde-group.com
Linkedin: link
Facebook: link
Arbeidsplass: Stavanger
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 28.03.2023
Tittel: PRE Koordinator
Sektor: Privat
Omfang: Prosjekt
Antall stillinger: 1

Søk på stillingen her

Olav Helland

Recruiter

olav.helland@mde-group.com

+4747606460