Blog single

Lars Brakestad: derfor bør lønnskjøring utføres av fagfolk

Lars Brakestad er på plass hos oss i MDE Sigma. Han har et viktig budskap til deg som har ansvaret for lønnskjøring i din bedrift.

– Bedrifter er nødt til å spørre seg selv; har vi egentlig kontroll på regelverk knyttet til lønn, ferie og sykefravær, spør han. Nylig gikk han inn i rollen som faglig leder lønn hos oss i MDE Sigma.

Han mener det er svært mange bedrifter og arbeidstakere som i dag ikke kjenner regelverket godt nok og som ubevisst eller bevisst kan utnytte, eller rammes av dette.

– Her er et eksempel; mange bedrifter i Norge utbetaler feil sykelønn i arbeidsgiverperioden. Det en arbeidsgiver i Norge vanligvis gjør er å utbetale vanlig fastlønn fra dag 1 til 16.

I henhold til folketrygdloven er det derimot slik at den ansatte har krav på gjennomsnittslønn i arbeidsgiverperioden. Det betyr at i stedet for fastlønn skulle den ansatte ha mottatt en inntekt som er gjennomsnittet av lønnen de tre siste månedene før fraværet begynte.

Dette har størst betydning for ansatte i deltidsstillinger som jobber mange ekstratimer, og dermed har krav på en høyere gjennomsnittslønn, forklarer Lars.

Hvorfor det er viktig med kontroll på lønn?

Lars har sett utallige eksempler på at regelverk rundt lønn blir brutt. Noen ganger er det mindre forseelser, mens andre ganger kan det være svært alvorlig.

Han mener lønnsområdet er et så viktig, og til tider komplisert område, at bedrifter uten egne dedikerte ressurser på lønn, bør benytte regnskapsbyråer for å være sikre på at alt gjøres riktig.

– Om man bryter regelverket på lønn, kan det få store konsekvenser. Både for bedriften, men også for arbeidstakeren. Som bedrift kan du straffes hardt om det er gjort feil på lønn, og for både arbeidstaker og arbeidsgiver kan feil få store økonomiske konsekvenser, sier Lars.

Lars Brakstad, faglig leder lønn hos MDE Sigma
Lars Brakstad, faglig leder lønn hos MDE Sigma
Lars Brakestad - faktaboks

«Mange bedrifter i Norge utbetaler feil sykelønn i arbeidsgiverperioden.»

Fordelene med å bruke et regnskapsbyrå på lønn

 • Et regnskapsbyrå har kvalifiserte mennesker som kan regelverket. Det som ofte kan være en stor utfordring for bedrifter, er å holde seg oppdatert på stadige endringer i regelverket som omhandler lønn
 • Et regnskapsbyrå kan rådgi deg og din bedrift til å fatte bedre beslutninger innenfor lønn
 • Et regnskapsbyrå kan gjennomføre tiltak og komme med forslag som gjør at din bedrift kan spare mye penger
 • Prosessen blir mer effektiv
 • Et regnskapsbyrå vil sørge for at du og din bedrift kan konsentrere dere om det dere er best på
 • Dine ansatte vil få det de skal ha, etter det til enhver tids gjeldende regelverk
 • Full kontroll på lønnskjøring, avstemminger, med mer
 • Du får mye bedre innsikt
 • Byråer som MDE Sigma bruker skybaserte løsninger som er enkle å bruke og enkle å ha kontroll i
 • God opplæring! Kunden gir oss input. Får vi en god input levert på en god måte, så kan vi gi god kvalitet tilbake
 • Kunnskap og nye oppdateringer som kommer

Det å ha et regnskapsbyrå i ryggen kan også gi en stor verdi for andre mennesker i bedriften. Ansatte som jobber innen HR, administrasjon, ansettelser, med mer, kan ofte ha behov for å stille spørsmål til regnskapsbyrået på flere av de mer avanserte spørsmålene i sine fagområder som er viktige.

I tillegg er det en trygghet for bedrifter uten dedikerte lønnsmennesker å outsource lønn til et regnskapsbyrå på grunn av bemanning. Om en lønnskonsulent hos oss blir syk, kan neste lønnskonsulent overta, mens det i et selskap potensielt kan være svært utfordrende om vedkommende med ansvaret er borte.

Bytte til et skybasert lønnssystem?

Mange større bedrifter benytter i dag ikke-skybaserte systemer. Det har det vært mange gode grunner til, som blant annet nødvendig funksjonalitet og mulighet for å håndtere store volum av lønnsdata. Utfordringen er at disse lønnssystemene er bygget på gammel teknologi som vil gjøre dem stadig mer utfordrende å bruke og vedlikeholde.

Skybaserte regnskapsprogrammer er kommet for å bli, og ikke minst gir det flere bruksmuligheter for din bedrift. Utviklingen har for alvor skutt fart de siste årene, og bedrifter kan nå velge moderne løsninger som også er på høyde med de gamle hva gjelder funksjonalitet.

Dette hjelper med å effektivisere prosessen som gjør at bedriftene sparer tid og penger, i tillegg til at en oppnår mye bedre kontroll.

"Regnskap og lønn er en profesjon og et fagfelt. Derfor bør alle bedrifter sterkt vurdere å benytte seg av fagfolk på dette viktige området."

– Lønn er et fagfelt. Bruk fagfolk!

De gamle systemene som ikke er skybaserte vil etter hvert kreve mer av bedriften, og systemleverandørene vil ikke lenger oppdatere dem. Dette betyr at man blant annet ikke får rapportert i henhold til gjeldende regelverk. Å vurdere et bytte av lønnssystem nå, kan være smart. Det kan fort bli dyrere å vente.

Hos oss i MDE Sigma har daglig leder, Kristina Eriksen, lenge sett en trend der bedrifter henger etter på lønnsområdet.

– Regelverket er én ting, men det krever mye å ha kontroll på lønnskjøringene og ikke minst det som kommer i tillegg med sykepenger, ferie, med mer.

Ofte ser vi at bedrifter kommer til oss noe senere enn de burde. Problemer har gjerne oppstått, oversikt og kontroll har glidd ut, og man må bruke mer penger og tid på å rette opp i utfordringene.

- Regnskap og lønn er en profesjon og et fagfelt. Derfor bør alle bedrifter sterkt vurdere å benytte seg av fagfolk på dette viktige området, avslutter hun.

En feiltolkning av regelverket kan være kostbart

Når man ikke velger gode systemer eller bruker kvalifisert personell på økonomi og lønn, kan det oppstå feil. En vanlig feil mange begår, er håndtering av bonusutbetalinger.

Et eksempel kan være at ansatte får en julebonus. Dette er et skattepliktig gode så lenge den er over 5000 kroner. Om dette ikke gjøres etter regelverket, kan den ansatte som mottar bonusen oppleve å måtte betale restskatt på bonusen.

Lars Brakestad har også en brannfakkel til bedriftene på dette området:

– Om det gjøres feil i forbindelse med bonuser, kan arbeidsgiver få smell i form av straffeskatt og bokettersyn, mens den ansatte altså kan få feil skattepliktig inntekt på selvangivelsen. Dette ser vi mye i vår hverdag. Det handler om kontroll på innrapportering og av a-melding, sier Lars.

Han forteller videre at bedrifter, i stedet for å bruke disse pengene på gaver og bonuser, kan bruke de på den skattefrie delen av mobiltelefonene eller forsikring. Dette betyr at det heller ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av fordelen - noe som vil gi arbeidsgiver en kostnadsbesparelse. I tillegg vil arbeidsgiver få skattemessig fradrag for kostnaden.

Hva kan MDE Sigma levere?

Flere store aktører benytter i dag Huldt & Lillevik fra Visma.

I slutten av 2022 legges Huldt & Lillevik ned og vil erstattes av Visma.net Payroll.

MDE Sigma leverer Visma.net Payroll og kan bidra med overgang og implementering av dette.

Implementeringsarbeid utfører vi for bedrifter som vil over i et nytt skybasert system. Går man tidlig over i nytt system og får hjelp til implementering fra oss, vil man være i forkant og få en sømløs overgang som ivaretar kontroll og oversikt.

Når det gjelder Huldt & Lillevik vil det for de bedriftene som bruker dette i dag, ta tid med implementeringen. Derfor anbefales det at man starter tidlig i 2022 med kartlegging og implementering.

Dette er Visma.net Payroll:

 • Ny teknologi
 • Skybasert
 • Brukervennlig på en helt annen måte enn flere andre systemer
 • Laget med hensyn til moderne bruk og behov
 • Hva gjelder lønn er det helt klart at vi anbefaler Visma.net Payroll. Dette er en stand alone løsning som kan integreres med de fleste ERP-systemer
 • Åpne APIer

 

Delivering expertise

Trenger dere hjelp med økonomistyringen?