Blog single

MDE Sigma tilbyr 4human!

Visste du at HR og regnskap har mer sammenhenger enn de fleste er klar over? 

Hvordan kan du følge opp dine ansatte enda bedre?

MDE Sigma kan tilby deg og din bedrift løsninger som hjelper deg på både HR og regnskap. For deg betyr dette at du får bedre oversikt over dine ansatte, sparer tid, og eliminerer potensielle fallgruver for ditt selskap. 

- Vi har flere dokumenterte eksempler på at mange kunder sparer mye penger på å benytte seg av våre løsninger med integrerte regnskaps- og HR-systemer. Kunder er ofte ikke klare over de enorme gevinstene man kan oppnå på dette området, sier daglig leder i MDE Sigma, Kristina Eriksen. 

Hun viser til en kraftig utvikling på HR-området i norske bedrifter den siste tiden, og hvordan det settes stadig strengere krav til bedrifters oppfølging av sine ansatte. Hun mener det i flere år har vært vanlig å håndtere dette internt, men at det for stadig flere bedrifter er gunstig å ha tilgang til ekstern kompetanse, om man ikke har egne HR-ansatte. Eriksen er tydelig på at hun mener et HR-system bør være en del av alle bedrifter i dag. 

  

Hva er fordelene med å benytte et integrert HR- og lønnssystem? 

MDE Sigma presenterer her de viktigste årsakene til at din bedrift bør benytte en leverandør som kan skreddersy en løsning der både HR og lønn er integrert. 

 • Du får bedre kontroll på all informasjon om dine ansatte 
 • Du forhindrer feil, og unngår kostbare forglemmelser 
 • Du klarer å følge opp ansatte langt bedre, slik at de føler seg sett og ivaretatt 
 • Du sparer tid og ressurser, og tjener mer penger 
 • Du skaper et bedre arbeidsmiljø i din bedrift 
 • Du og din bedrift har kompetent hjelp bare en samtale unna 
 • Full kontroll på alt fra onboarding, medarbeidersamtaler, ansattoversikter, personalhåndbøker, sykefravær, medarbeiderundersøkelser, med mer 
 • Rapporter, statistikker og analyser av dine ansatte 
 • Enklere for ansvarlige/ledere å ha kontroll 
 • Svært høy sannsynlighet for lavere sykefravær, bedre effektivitet og høyere trivsel blant ansatte, da de følges bedre opp 
 • Bedre sikkerhet og system for personvern og GDPR 

  

Pål Kristian Eggen, Strategic Business Manager/ Co-Founder i 4human HRM
Pål Kristian Eggen, Strategic Business Manager/ Co-Founder i 4human HRM

– Høyere kvalitet, med mindre risiko og det sparer ressurser. 

 

MDE Sigma har nylig inngått et partnerskap med 4human som står bak markedets kanskje beste HR-system. Eriksen mener dette er et tydelig signal for MDE Sigma som selskap.  

- Vi ønsker å ha bredde i våre leveranser og vi ønsker høy kvalitet i den bredden. Dette er enda et steg i å utvikle tjenestetilbudet vårt, slik at vi kan bli attraktive for enda flere og hjelpe flere. Med den kompetansen vi nå sitter på, vil det være dumt å ikke utnytte den, sier hun. 

  

Et HR-system er ikke det samme som et CRM/ERP-system 

Med et system som 4human, kan du få en bedre oversikt over HR-relaterte områder som onboarding, sykefravær, men viktigst; generelt bedre personalkontroll som gir deg fullstendig oversikt over dine ansatte. Dette gir høyere kvalitet, med mindre risiko og det sparer ressurser. 

En annen viktig faktor du bør ta med deg i regnestykket, er at du sparer en ressurs på å benytte dette systemet. I tillegg er det en gevinst som ligger i å få bedre oversikt og kontroll, som igjen gir deg økt mulighet til å følge opp ansatte på en bedre måte. Dette gir igjen de ansatte en sterkere følelse av å bli ivaretatt og fulgt opp av selskapet. Slik får de ansatte bedre verktøy og forutsetninger, blir tryggere og jobber mer effektivt, med høyere kvalitet. 

Strategic Business Manager i 4human, Pål Kristian Eggen er svært glad for å få MDE Sigma med på laget. 

– Det er helt klart veldig spennende med MDE Sigma på laget. De besitter mye kompetanse og de har bredde i sin kompetanse. Dette gir synergieffekt ut mot kunder og ansatte. Jeg er sikker på at kompetansen til MDE Sigma på lønn og regnskap, kombinert med 4humans HR-system, blir en suksess, sier Eggen. 

Han opplever at mange tror HR-systemer også er lønns- eller CRM-system. Dette stemmer ikke, og derfor mener Eggen det kan det være smart å benytte et selskap som MDE Sigma på dette området, nettopp for å skaffe seg full kontroll på begge fronter – gjennom én leverandør. 

Suksesscaser 4human kan vise til: 

 • Sykefravær: En kunde med 80 ansatte hadde et korttidsfravær på 6.1%. 4human ble innført, og de sparte 2 millioner på 6 måneder. Hvordan: systemet sørget for at leder fulgte opp de ansatte langt tettere og mer detaljert enn tidligere, og gradvis gikk sykefraværet ned og trivselen hos de ansatte opp.  
 • En kunde fikk lønn og HR integrert sammen, slik at leder fikk kontroll på tall og kunne derfor følge enda bedre opp på tidsbruken knyttet til disse områdene. Kunde loggførte tidsbruk, og konkluderte med at de på ett år sparte 19000 arbeidstimer som tilsvarte 10 årsverk for dem. 
 • Andre kunder har beregnet at de sparer 4 til 6 timer pr uke pr HR-medarbeider. Mye av dette hentes på rapportering, uthenting av data og analyser.  
 • En kunde har spart 200.000 i året på administrative oppgaver som mail-bruk og leting etter informasjon knyttet til ansatte, som nå enkelt kan hentes fra HR-systemet. 
 • En kunde sparte 700.000 på ett år da de gjennom HR-systemet fikk full kontroll på alle lisenser til eksempelvis Office-pakker med mer. 

  

Strengere regler for ivaretakelse og kontroll på ansatte 

Det viktigste 4human og MDE Sigma kan bidra med gjennom et integrert HR- og lønnssystem er å gi bedriftene oversikt og kontroll på alle ansatte, og oppgaver som følger i forbindelse med ivaretakelse og oppfølging av disse.  

Det er et stort fokus på HR i norske bedrifter i dag, og dette kommer til å øke de neste årene. Det er strengere regler på området enn tidligere – en endring mange bedrifter ikke har vært i forkant av, og som nå derfor henger bak i utviklingen. HR-systemet som MDE Sigma nå kan tilby sine kunder, sammen med sine lønns- og regnskapssystemer, vil hjelpe kunder til å få den totale kontrollen de behøver. 

 

Visste du: 

I HR-systemet 4human vil alle regler som er i systemet finnes i håndboken. Alle regelendringer som til enhver tid kommer, vil være oppdatert i selve systemet. 

Du kan være trygg på at systemet alltid forholder seg til det enhver tids gjeldende regelverk. 

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?