Delivering expertise

Siden MDE ble etablert i 2007 har vi hjulpet mange tusen arbeidstakere og bedrifter med å finne hverandre. I dag består MDE Group av 12 selskaper som tilbyr konsulent- , bemannings- og rekrutteringstjenester, regnskapstjenester, systemleveranse og rådgivning. Målet vårt er å bidra til verdiskaping ved å rådgi og tilrettelegge slik at arbeidstakere og virksomheter finner hverandre – basert på kompetansebehov og egenhet.

Lumir_MB_2500_0006-1
Blog single

Delivering expertise

Siden MDE ble etablert i 2007 har vi hjulpet mange tusen arbeidstakere og bedrifter med å finne hverandre. I dag består MDE Group av 12 selskaper som tilbyr konsulent- , bemannings- og rekrutteringstjenester, regnskapstjenester, systemleveranse og rådgivning. Målet vårt er å bidra til verdiskaping ved å rådgi og tilrettelegge slik at arbeidstakere og virksomheter finner hverandre – basert på kompetansebehov og egenhet.

Visjon, misjon og verdier

Good to Great – det er visjonen vår i MDE. Vi ønsker å bidra til at mennesker utvikler seg, at bedrifter skaper verdier og at du som oppdragsgiver når de målene du har satt deg.

Misjonen vår er å levere relevant ekspertise og kompetanse. Riktig person, riktig kompetanse og riktige personlige egenskaper – til riktig sted. Så enkelt og så vanskelig.

I bunn ligger alltid de fire verdiene våre:

Profesjonell
Proaktiv
Respektfull
Glede

Relevant kompetanse


Kompetanse reflekterer potensialet en person har, og er en kombinasjon av kunnskap, evner, erfaringer og holdninger. Kompetanse må også sees i forhold til virksomhet, stilling, situasjon, mål og forventninger.

Vi er gode til å lytte og forstå ditt potensial og dine behov, enten du representerer en virksomhet som trenger en medarbeider eller er en arbeidstaker som trenger nye utfordringer.

Det er betydelig usikkerhet om hvilke typer kompetanse vi vil trenge i fremtiden, men det er ingen tvil om at det alltid vil være behov for personer med solide evner, sosial kompetanse, gode holdninger og som er lærings- og endringsvillige.

Alle virksomheter trenger arbeidstakere med relevant kompetanse for å kunne levere sine varer og tjenester. Arbeidstakere trenger relevant kompetanse for å kunne fungere godt i arbeidslivet og for å være en attraktiv arbeidstaker i markedet. Vi skal hjelpe dere å finne hverandre.


HMSK

MDE jobber systematisk med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Gjennom våre ISO-sertifiserte styringssystemer skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og tjenester i henhold til våre ansatte, kunder og leverandørers krav og forventninger.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal påse og arbeide mot faglig utvikling og kompetanseheving tilpasset markedet og våre kunders behov. Som arbeidsgiver er MDE opptatt av god oppfølging av alle ansatte. I henhold til ISO 45001-standarden arbeider vi etter føre-var-prinsippet for å sikre våre medarbeidere et godt arbeidsmiljø, trivsel og helse. Vi har et overordnet mål om null skader i arbeidssituasjon og minst mulig miljømessig belastning. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte og tillit hos våre kunder ved at ingen operasjoner blir prioritert over helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og skal gjennom felles HMSK-arbeid forebygge uønskede hendelser. For at resultatet skal bli best mulig er vi helt avhengige av god kommunikasjon med våre ansatte, kunder og leverandører.

Sertifisering logo
Qualified
Registered
REC
EPIM
transq
StartBANK
Utilities
DNV - Certified Crew Manning Office - ST0030 - RGB

BÆREKRAFT

Vi streber etter å bygge bærekraftige, rettferdige, sunne og mangfoldige forhold i alle aspekter av vår virksomhet. Denne forpliktelsen inkluderer hvordan vi behandler ansatte, vår kultur, prosjekter, vår drift og vårt samarbeid med kunder, konsulenter og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å spille en rolle i løsningen på globale bærekraftsutfordringer, og vil bidra til en bedre fremtid! Dette gjelder ikke bare i klima- og miljøspørsmål, men også innen viktige tema som mangfold, antikorrupsjon, menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsliv. Gjennom tjenestene vi leverer til våre kunder, mener vi at vi har stor påvirkningskraft.

FNs bærekraftsmål

MDE har valgt å synliggjøre og integrere engasjementet for en bærekraftig framtid ved å fokusere på tre av FNs bærekraftsmål, og på den måten fremme bærekraftig utvikling gjennom tjenester vi leverer til våre kunder og samarbeidspartnere vi forholder oss til.

Bærekraft

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

MDEs medlemskap i UNs Global Compact forplikter oss til å støtte og respektere deres 10 prinsipper med hensyn til menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vi har gjort prinsippene til en del av vår strategi, kultur og den daglige driften til MDE, og de anses derfor som en del av vår forretningsvirksomhet.

MDE legger prinsippene til grunn i arbeidet med bærekraft, herunder i oppfølgningen av eget konsern, leverandører og andre forretningspartnere.

UN Global compact

 

FNs Menneskerettighetserklæring

I MDEs etiske retningslinjer er menneskerettigheter nedfelt. Vår policy gjenspeiler vår mangeårige dedikasjon til å bevare grunnleggende rettigheter og menneskeverd på vår arbeidsplass, i leverandørkjedene og utover. Menneskerettighetene er en viktig komponent i vår virksomhet. Vi støtter internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper som fremmer og beskytter menneskerettighetene. Retningslinjene gjelder for vår virksomhet og tilknyttede selskaper i alle eiendeler vi eier og driver. Ansvaret for å sikre respekt for menneskerettigheter ligger i vår daglige virksomhet.  

MDE benytter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Dette innebærer at vi gjør aktsomhetsvurderinger, et verktøy som hjelper oss å kartlegge risiko for negativ påvirkning og skade forårsaket av egen virksomhet, av aktører i leverandørkjeden eller andre forretningsforbindelser.  Aktsomhetsvurdering gjøre minimum årlig, og i tillegg jobber vi kontinuerlig med risikoidentifisering og styring som en del av våre prosesser og viktig i arbeidet for menneskerettigheter. 

Last ned vår Åpenhetslov- rapport Kontakt oss angående Åpenhetsloven
Delivering expertise

Nysgjerrig på MDE og hva vi gjør?

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, møt våre ansatte og få gode tips til prosessen du kanskje skal i gang med.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!

TA KONTAKT MED OSS