Lumir_MB_2500_0002-3

OMSTILLING OG UTVIKLINGSPROGRAMMER

Vi sørger for gode omstillings og endringsprosesser

Gjennomføring av nedbemanninger og omstilling er krevende, men ofte nødvendig når virksomheter går gjennom skiftende markeder og opplever endringer i sine rammevilkår. Dette kan være en stor belastning for ansatte i bedriften, både de som må forlate jobben, og de som blir igjen.

TA KONTAKT MED OSS

Rådgivere med bred erfaring og kompetanse

Mange bedrifter har i perioder et behov for omstilling og endring. Slike prosesser kan by på utfordringer, og det kan være vanskelig å navigere seg frem til ønsket resultat. Raskt blir det klart at omstilling og endring utgjør et eget fagfelt.

MDE har spesialkompetanse i å veilede bedrifter gjennom krevende prosesser og er en strategisk partner når virksomheten skal gjennomgå endringer. Selv om alle organisasjoner er unike, er det noen fokusområder som alltid er relevante i omstillingsprosesser.

Vi kan lede omstillingen i bedriften din og bistå med veiledning og planlegging. Vi gir råd ved avvikling av individuelle arbeidsforhold og skreddersyr karriereveiledning for grupper og enkeltpersoner som skal over i ny jobb.

Vårt mål gjennom hele omstillingsprosessen eller nedbemanningen er å få de overtallige videre i deres karriere snarest mulig, i tillegg til å bidra til egenutvikling og kompetanseheving. I rådgivningen identifiserer vi kompetanser og mål for videre karriere, og sikrer en effektiv prosess for å komme ut i ny og riktig jobb. Samtidig legger vi til rette og motiverer for at de som blir igjen trives, er trygge i sine roller og forvalter sin kompetanse best mulig.

 

Hva kan MDE bistå med?

 • Etablere en realistisk fremdriftsplan
 • Gjennomføre gode karriereutviklingsprogram
 • Sikre produktivitet og trygghet i de ulike prosessene
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Gjennomføre personlighetstester og kompetanseprofil
 • Bistand i juridiske spørsmål
 • Redusere faren for rettslige konflikter
 • Iverksette en god prosess for omstilling
 • Bidra til å bevare firmaets omdømme internt og eksternt
 • Etablere et ryddig samarbeid med AMU og tillitsvalgte
 • Lederstøtte og teamutvikling
 • Skape trygghet for ledere som håndterer vanskelige spørsmål og reaksjoner
 • Presentere sluttavtalen
 • Evaluering og oppfølging i ettertid

Skreddersydd prosess

MDE SVG-35

Tilpasning

Ingen omstillingsprosesser er like. Vi tilpasser oss din organisasjon og dine unike utfordringer, og skreddersyr et program for din endringsprosess.

MDE SVG-36

Analyse

Vi starter alltid med oppstarts- og analysemøter for å bli kjent med dere og den virkeligheten dere opplever. Gjennom nøkkelpersonsamtaler vil vi identifisere hva som er avgjørende suksessfaktorer for å oppnå de målene du søker.

MDE SVG-37

Kompetanse

Våre rådgivere har bred kompetanse, blant annet innen organisasjonsutvikling, prosjektledelse, rekruttering, HR og coaching. De har også lang erfaring med å veilede frem til gode løsninger i vanskelige situasjoner.

Delivering expertise

Velger du MDE, får du en solid samarbeidspartner som hjelper deg å holde stø kurs i en krevende situasjon.