Banner mann med pc

OMSTILLING OG UTVIKLINGSPROGRAMMER

Vi sørger for gode omstillings og endringsprosesser

Gjennomføring av nedbemanninger og omstilling er krevende, men ofte nødvendig når virksomheter går gjennom skiftende markeder og opplever endringer i sine rammevilkår. Dette kan være en stor belastning for ansatte i bedriften, både de som må forlate jobben, og de som blir igjen.

TA KONTAKT MED OSS

Rådgivere med bred erfaring og kompetanse

Mange bedrifter har i perioder et behov for omstilling og endring. Slike prosesser kan by på utfordringer, og det kan være vanskelig å navigere seg frem til ønsket resultat. Raskt blir det klart at omstilling og endring utgjør et eget fagfelt.

MDE har spesialkompetanse i å veilede bedrifter gjennom krevende prosesser og er en strategisk partner når virksomheten skal gjennomgå endringer. Selv om alle organisasjoner er unike, er det noen fokusområder som alltid er relevante i omstillingsprosesser.

Vi kan lede omstillingen i bedriften din og bistå med veiledning og planlegging. Vi gir råd ved avvikling av individuelle arbeidsforhold og skreddersyr karriereveiledning for grupper og enkeltpersoner som skal over i ny jobb.

Vårt mål gjennom hele omstillingsprosessen eller nedbemanningen er å få de overtallige videre i deres karriere snarest mulig, i tillegg til å bidra til egenutvikling og kompetanseheving. I rådgivningen identifiserer vi kompetanser og mål for videre karriere, og sikrer en effektiv prosess for å komme ut i ny og riktig jobb. Samtidig legger vi til rette og motiverer for at de som blir igjen trives, er trygge i sine roller og forvalter sin kompetanse best mulig.

 

Hva kan MDE bistå med?

 • Etablere en realistisk fremdriftsplan
 • Gjennomføre gode karriereutviklingsprogram
 • Sikre produktivitet og trygghet i de ulike prosessene
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Gjennomføre personlighetstester og kompetanseprofil
 • Bistand i juridiske spørsmål
 • Redusere faren for rettslige konflikter
 • Iverksette en god prosess for omstilling
 • Bidra til å bevare firmaets omdømme internt og eksternt
 • Etablere et ryddig samarbeid med AMU og tillitsvalgte
 • Lederstøtte og teamutvikling
 • Skape trygghet for ledere som håndterer vanskelige spørsmål og reaksjoner
 • Presentere sluttavtalen
 • Evaluering og oppfølging i ettertid

Skreddersydd prosess

MDE SVG-35

Tilpasning

Ingen omstillingsprosesser er like. Vi tilpasser oss din organisasjon og dine unike utfordringer, og skreddersyr et program for din endringsprosess.

MDE SVG-36

Analyse

Vi starter alltid med oppstarts- og analysemøter for å bli kjent med dere og den virkeligheten dere opplever. Gjennom nøkkelpersonsamtaler vil vi identifisere hva som er avgjørende suksessfaktorer for å oppnå de målene du søker.

MDE SVG-37

Kompetanse

Våre rådgivere har bred kompetanse, blant annet innen organisasjonsutvikling, prosjektledelse, rekruttering, HR og coaching. De har også lang erfaring med å veilede frem til gode løsninger i vanskelige situasjoner.

Delivering expertise

Velger du MDE, får du en solid samarbeidspartner som hjelper deg å holde stø kurs i en krevende situasjon.