MDE hjelper din bedrift med bemanning

BEMANNING

Leie arbeidskraft? Bruk bemanningsbyrå!

Bemanning er riktig løsning i de tilfellene det er bedre og mer hensiktsmessig å leie inn en arbeidstaker fremfor å ansette selv. Som et av Norges mest versatile bemanningsbyrå kan vi bistå deg med bemanning for å få på plass riktig kandidat med relevant kompetanse, enten du trenger en konsulent eller medarbeider til et vikariat.

TA KONTAKT MED OSS

Hvordan får vi riktig kandidat til jobben?

MDE er eksperter på bemanning. Fremgangsmåten for å finne riktig medarbeider til et innleieoppdrag er ikke veldig forskjellig fra en tradisjonell rekrutteringsprosess:

Kartlegging

Vi går gjennom en grundig prosess der vi vurderer evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse hos kandidaten.

Intervjuer

Alle kandidater blir intervjuet og referansesjekket. Vi foretar også dokumentasjonssjekk før kandidaten består vår kvalitetssikring.

Database

Med vårt solide nettverk og vår database med kandidater, kan vi behandle alle forespørsler svært effektivt og raskt. Vi tar oss av rekrutteringen, og ivaretar arbeidsforholdet og arbeidsgiveransvaret på best mulig måte.

Arbeidsforhold

Vi betaler lønn og sosiale avgifter og dekker sykefraværet. Både oppdragsgiver og den som er innleid blir fulgt grundig opp, slik at dere kan ha fokus på primæroppgavene og bedriftens kjernevirksomhet.

Når er det lurt å leie inn en arbeidstaker?

MDE SVG-25

Ved sykdom eller permisjon

MDE SVG-26

Ved produksjonstopper og sesongsvingninger

MDE SVG-27

Ved prosjektarbeid eller annen tidsavgrenset aktivitet

Delivering expertise

Nysgjerrig på MDE og hva vi gjør?

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, møt våre ansatte og få gode tips til prosessen du kanskje skal i gang med.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!