MDE ansatt ved PC

BEMANNING

Innleie av arbeidskraft? Bruk et bemanningsbyrå!

Bemanning er riktig løsning i de tilfellene det er bedre og mer hensiktsmessig å leie inn en arbeidstaker fremfor å ansette selv. Som et av Norges mest versatile bemanningsbyrå kan vi bistå deg med bemanning for å få på plass riktig kandidat med relevant kompetanse, enten du trenger en konsulent eller medarbeider til et vikariat.

TA KONTAKT MED OSS

Hvordan får vi riktig kandidat til jobben?

Fremtiden er uforutsigbar i en verden som stadig er i endring. Det gjør det utfordrende å legge langsiktige planer. Vi i MDE har lang erfaring med bemanning til store og små selskaper og er klare for å tilby en fleksibel arbeidsstyrke – slik at du kan tilpasse ressursene etter dine skiftende behov.

Dersom en av dine medarbeidere er syk, på ferie, i permisjon eller av andre årsaker er midlertidig borte fra sine vanlige arbeidsoppgaver, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi bistår gjerne med å med å finne en vikar som kan trå til og håndtere arbeidsoppgavene i den aktuelle perioden.

Fordeler med å bruke oss: 

  • Du kan føle deg trygg på at den midlertidige ansatte er raskt på plass. 
  • Du kan stole på at personen innesitter den nødvendige kompetansen som kreves til ditt oppdrag. 
  • Vi tar ansvar for lønn og dekker alle kostnader knyttet til midlertidig ansatte. 

Enten du trenger personell for en kortvarig eller lengre periode, er våre tjenester solid forankret og kvalitetssikret i henhold til gjeldende regelverk. 

MDE er eksperter på bemanning. Fremgangsmåten for å finne riktig medarbeider til et innleieoppdrag er ikke veldig forskjellig fra en tradisjonell rekrutteringsprosess:

Kartlegging

Vi går gjennom en grundig prosess der vi vurderer evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse hos kandidaten.

Intervjuer

Alle kandidater blir intervjuet og referansesjekket. Vi foretar også dokumentasjonssjekk før kandidaten består vår kvalitetssikring.

Database

Med vårt solide nettverk og vår database med kandidater, kan vi behandle alle forespørsler svært effektivt og raskt. Vi tar oss av rekrutteringen, og ivaretar arbeidsforholdet og arbeidsgiveransvaret på best mulig måte.

Arbeidsforhold

Vi betaler lønn og sosiale avgifter og dekker sykefraværet. Både oppdragsgiver og den som er innleid blir fulgt grundig opp, slik at dere kan ha fokus på primæroppgavene og bedriftens kjernevirksomhet.

Situasjoner hvor innleie kan være hensiktsmessig:

MDE SVG-25

Ved sykdom eller permisjon

MDE SVG-26

Ved produksjonstopper og sesongsvingninger

MDE SVG-27

Ved prosjektarbeid eller annen tidsavgrenset aktivitet

MDE SVG-24-1

Ved presserende behov

MDE SVG-17

Ved behov for kostnadseffektiv løsning

MDE SVG-08

Fleksibel kompetanse

MDE SVG-39

Sesongsvingninger

mdebemanning

Høy turnover

Delivering expertise

Nysgjerrig på MDE og hva vi gjør?

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, møt våre ansatte og få gode tips til prosessen du kanskje skal i gang med.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!