Marion Børnes, daglig leder på MDE sitt kontor i Bergen

Managed Service Provider

Fra avrop til avtale

 

Managed Service Provider er en tjeneste der MDE tar ansvar for og gjennomfører all administrasjon av innleid arbeidskraft og/eller administrasjon av tjenesteleverandører og entreprise.

TA KONTAKT MED OSS

Tilpassede MSP-løsninger

MDEs løsning gjør det mulig å innhente tilbud på en objektiv og oversiktlig måte og gjennomføre innleie av tjenester og personell som er nødvendig og kritisk for deres kjerneforretning.

MDE sine MSP-løsninger er tilpasset det aktuelle markedet med lokal forankring, med fokus på ledelse og god administrasjon av tjenesten.

Både kunde, leverandør og konsulent skal oppleve en profesjonell og sømløs prosess fra avrop til avtale og gjennomføring i innleieperioden. Våre løsninger bidrar til å redusere administrative oppgaver for oppdragsgiver, og sørger for at både juridiske og offentlig krav er ivaretatt både med hensyn til kunde, konsulent og leverandører. 

Fordeler med MSP
  • Du er sikret god kvalitet på innkjøp av innleietjenester.
  • Ett kontaktpunkt for leveranser fra mange forskjellige leverandører.
  • Enhetlig styring av innleie og kjøp av nye entrepriser.
  • Solid prosess fra avrop til avtale og ved gjennomføring og avslutning av innleid personell.
  • Ivaretakelse av norsk lovgivning, samt oppdragsgivers krav når det gjelder innleie av personell og ved kjøp av tjenester.
  • Muligheter for å følge opp og måle leverandører på avtalte KPI og kvalitetsmål.
  • Bedre tilgang til flere og bedre kvalifiserte kandidater og redusert tidsforbruk i beslutningsprosesser.
  • Strømlinjeformet prosess for avrop, godkjenning og effektuering av kjøp av innleietjenester.
 
Delivering expertise

Nysgjerrig på MDE og hva vi gjør?

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, møt våre ansatte og få gode tips til prosessen du kanskje skal i gang med.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!