Blog single

Godkjenning av bemanningsforetak januar 2024

Nye regler om godkjenningsordning av bemanningsforetak fra januar 2024

Fra starten av 2024 sto bemanningsbransjen i Norge overfor omfattende endringer når det gjelder godkjenningsprosessen. Med hensikt om å forbedre seriøsiteten i bransjen, og lette arbeidsgiverens mulighet til å inngå samarbeid med pålitelige bemanningsforetak, ble registreringen av bemanningsforetak erstattet med en mer omfattende godkjenningsordning fra og med 1. januar 2024. Dette initiativet forvaltes av Arbeidstilsynet.

Godkjenning som ny standard
Den nye godkjenningsordningen krever at bemanningsforetak dokumenterer sin overholdelse av lovens krav for å få en godkjennelse – og blir også en forutsetning for lovlige utleieaktiviteter. Derfor vil det bli forbudt å leie inn eller ut arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke har blitt godkjent. Dette er en signifikant endring fra dagens praksis – hvor det kun kreves registrering hos Arbeidstilsynet.

Mål bak godkjenningsordningen
Hensikten med denne godkjenningsordningen er todelt: å eliminere useriøse aktører innen bemanningsbransjen og å gjøre det enklere for bedrifter å inngå samarbeid med pålitelige arbeidskrafttilbydere. Dette skifter fokus fra en enkel registreringsprosess til en mer grundig godkjenningsprosess som vil gjøre det lettere å skille mellom de som oppfyller bransjens krav og de som ikke gjør det.

Konsekvenser av ikke-godkjenning
Fra og med 1. januar 2024 ble det å leie inn arbeidskraft fra et ikke-godkjent bemanningsforetak forbundet med konsekvenser. Arbeidstakeren som er innleid fra et slikt foretak, har rett til å kreve fast ansettelse hos innleieren, i tillegg til erstatning. Dette gir de ansatte større trygghet og legger press på arbeidsgivere for å samarbeide med godkjente bemanningsforetak.

Søknadsprosessen
For eksisterende bemanningsforetak som allerede er registrert, vil godkjenning fra Arbeidstilsynet være nødvendig for å fortsette sin virksomhet lovlig. Det nye søknadsskjemaet ble tilgjengelig fra november 2023. Søknaden vil kreve innsending av nødvendig dokumentasjon, inkludert informasjon om vernetjeneste, eksempler på arbeidsavtaler, forsikringsbevis, selskapsform fra hjemlandet og mer.

Tidsramme og overgangsordning
Godkjenningsordningen ble innført 1. januar 2024. Imidlertid vil det være en overgangsordning fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024. I løpet av denne perioden vil innleie fra virksomheter med pågående søknad om godkjenning være tillatt.

Veien fremover
Denne nye godkjenningsordningen markerer en betydelig endring i bemanningsbransjens landskap i Norge. Det vil sette større ansvar på bemanningsforetakene for å sikre overholdelse av reglene, og samtidig gi bedrifter større trygghet i sitt valg av samarbeidspartnere innen arbeidskraft.

Dersom du har spørsmål angående det nye lovverket så kan du finne en god oversikt på Arbeidstilsynet sine hjemmesider >>


Se også Arbeidstilsynet sin veiledning om søknadsskjemaet:
Søk om godkjenning av bemanningsforetak (arbeidstilsynet.no)

Du kan kontakte Arbeidstilsynet på:
telefon 73 19 97 00 (tast 1 for svartjenesten) for generelle spørsmål om ordningen og søknadsprosessen.

arbeidstilsynet logo 

Vi her her for å bistå ved behov.
Vi her her for å bistå ved behov.

Bemanningsforetak som er registrert fram til og med 31. desember 2023, må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig fra 1. januar 2024.

Bemanningsforetak som er registrert fram til og med 31. desember 2023, må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig fra 1. januar 2024.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!