Blog single

Den gode referansesjekken

– Det å ansette et menneske kan være en lang og møysommelig prosess, og en feilansettelse kan bli både kostbar og krevende. En grundig og god referansesjekk er derfor et viktig verktøy. I disse samtalene har vi mulighet til å få bekreftet eller avkreftet oppfatninger som vi har dannet oss gjennom søknad, CV og intervju.

Jeg har jobbet med rekruttering i 12-14 år, og min erfaring er at det usagte, det som ligger mellom linjene, er noe av det viktigste i en god referansesjekk. Veldig ofte ønsker referansen for eksempel å fremheve de gode egenskapene til kandidaten. Enten fordi referansen ønsker vedkommende alt godt, eller fordi han, som jeg også har opplevd, faktisk gjerne vil at kandidaten slutter og får seg et nytt arbeidssted. Da er det viktig at du gjør det som må til for å få en realistisk forståelse av kandidaten, både faglig og som menneske. 

Innledningen er viktig. En god referansesjekk krever at den du prater med, har tillit til deg, opplever deg som vennlig og er trygg på at du forvalter det vedkommende forteller på en god måte. Forsøk å etablere en fortrolighet mellom dere, og la vedkommende forstå at denne samtalen ikke er avgjørende for om kandidaten får jobben, men kun ett av flere verktøy.

Referansesjekken er også god å bruke etter et intervju, for eventuelt å justere kandidatens egen fortelling. – Min opplevelse er, uten å være for generaliserende, at kvinner oftere enn menn har en tendens til å undervurdere egen kompetanse. Menn er gjerne omvendt, med en til tider overdreven selvsikkerhet.

Kollegaer eller bestevenner

Det er smart å avdekke tidlig hvilket forhold kandidaten og referansen har hatt: “Du var lederen til x, vil du si at du kjenner ham godt?” Noen ganger viser det seg at de to for eksempel har vært fotballkompiser eller nære venner på andre måter, med en såpass tett relasjon at vedkommende i praksis er inhabil som referanse. – Jeg har opplevd at en kandidat har oppgitt faren sin som referanse. Det er ingen god idé.

Noen ganger er det omvendt, spesielt i store bedrifter: Den du prater med kjenner kanskje ikke kandidaten særlig godt, og er egentlig ikke den beste til å fortelle hvordan kandidaten fungerer som kollega og fagperson. Da bør du kanskje heller konsentrere deg om en av de andre referansene. 

Folkeskikk før fag

– En god referansesjekk består som regel av hovedsakelig to emner, sier Tor-Geir: Faglige kvalifikasjoner, og det jeg gjerne kaller det utenomsportslige, eller folkeskikk, om du vil: Kommer personen når han eller hun skal? Er kandidaten høflig og ryddig mot andre, eller er vedkommende en notorisk bråkmaker? Ja, faglig kompetanse er viktig, men hvis du risikerer lojalitet og intrigemakeri, eller andre ting som er ødeleggende for arbeidsmiljøet og bedriften, er det nok ikke verdt det uansett hvor dyktig kandidaten er.

– Vær forsiktig med å røpe hva du ser etter, for tidlig i samtalen. Hvis referansen får vite med en gang at dere ser etter en prosjektleder med mye ansvar, for eksempel, vil de kanskje, bevisst eller ubevisst, fremheve egenskaper hos vedkommende som er viktige for den typen stilling. Hvis referansen spør hvilken stilling det gjelder, er det helt ok å si at det kan vi komme tilbake til.

Hvis kandidaten har lite erfaring fra stillingen,  er det smart å heller spørre referansen hvordan vedkommende har utført de aktuelle arbeidsoppgavene enn å snakke konkret om at han eller hun mangler erfaring. 

Tor-Geir Birkelund, Recruitment Manager i MDE
Tor-Geir Birkelund, Recruitment Manager i MDE
MDE CTA boks-1

Jeg har opplevd at en kandidat har oppgitt faren sin som referanse.

Jeg har opplevd at en kandidat har oppgitt faren sin som referanse.

Gullet ligger mellom linjene

Ser du at noen slutter et sted etter kort tid, selv om bedriften går godt, vil det være naturlig å spørre om hvorfor vedkommende sluttet. Dårlige egenskaper eller negative episoder er ofte vanskelig å få noen til å fortelle om, så her må du lirke litt. Spør for eksempel om den du prater med kan oppgi tre mulige forbedringsområder hos kandidaten. Da vil han eller hun sannsynligvis etter hvert nærme seg det som kanskje ikke fungerte så godt. 

Ta gjerne flere runder

Av og til er det en god idé å snakke med referansene flere ganger, spesielt hvis det er en omfattemde ansettelsesprosess. Den første referansesjekken handler kanskje om mer generelle ting, mens du gjerne vil grave litt i detaljene for å få klarhet i det kandidaten selv har fortalt i et andregangsintervju, for eksempel. 

Ha et system i bunn

En grundig sjekkliste er smart for å sikre en god og profesjonell samtale. Det er også viktig å nullstille seg, mener Tor-Geir. – Spør om det samme, uansett om vedkommende tilsynelatende har svært gode kvalifikasjoner: En som er faglig kjempedyktig, kan likevel vise seg å være negativ for arbeidsmiljøet, og en som kanskje er uerfaren, kan vise seg å ha en svært god arbeidsmoral og bli en super kollega. I MDE skreddersyr vi sjekklisten til den aktuelle stillingen, men ta gjerne en kikk på listen under her for å sikre at du er innom det viktigste. Noen ganger kan det dukke opp spørsmål eller problemstillinger senere i prosessen, eller i forbindelse med et avslag – da kan det være godt å ha skrevet et godt referat underveis. 

Helt til slutt bør du oppsummere positive og negative funn, og vurdere om samtalen styrker eller reduserer din oppfatning av kandidaten. Sammen med søknaden, CV-en og eventuelle tester skulle du da ha et godt grunnlag for å vurdere om kandidaten er riktig for stillingen. 

5 tips til en god referansesjekk

  • Begynn forsiktig - skap trygghet
  • Finn ut av relasjonen mellom kandidaten og referansen
  • Les mellom linjene
  • Sjekk folkeskikken før fagkomepetansen
  • Vær profesjonell – ha et godt system i bunn

 

Last ned vårt referanseskjema, så har du et godt verktøy til neste gang du skal gjennomføre en referansesamtale.

Les også om Den viktige kaffepausen, der Gunnar Gunnarsson snakker om internkultur, og hvordan det kan tas opp allerede i jobbintervjuet.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!