Blog single

Kundecase: Håland Instrumentering AS

Håland Instrumentering AS

Selskapets ekspertise har gjort dem til en betydningsfull aktør innen levering av detektorer for brann og gass, ventiler og feltinstrumenter. De deler gjerne sin produktkompetanse og markedskunnskap innen fagområdene piping, prosess, instrumentering, teknisk sikkerhet og mekanisk med kundene sine.

Nå inviterer vi deg til å utforske historien og fremtiden til denne banebrytende bedriften. Kjernen i Håland Instrumentering er det engasjerte teamet av dedikerte fagfolk. Deres styrke ligger i de ansatte og deres kompetanse, samt engasjement og lojalitet for selskapet, bransjen og kundene sine.

Produkter Håland Instrumentering AS

Forretningsvisjon og -strategi
Visjonen til Håland Instrumentering AS er å være den foretrukne leverandøren i Norge, levere komponenter til systembyggere og produsenter, og bygge enheter med riktig kvalitet og pris. For å oppnå dette, fokuserer selskapet på å ha kunnskapsrike og motiverte medarbeidere som gir kundene en opplevelse av merverdi.

Kvalitet og HMS
Selskapet er ISO 9001:2015-sertifisert, og kvalitetssikring er en integrert del av deres forretningspraksis. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høy prioritet, og selskapet følger norske lover og regler innen dette området.

MDE og rekrutteringssamarbeid
Håland Instrumentering har nylig ansatt Kjell Magne Aase som ny daglig leder. I en grundig evaluering av rekrutteringsbyråer, valgte Håland Instrumentering MDE fra blant 6-7 alternativer. Dette valget ble gjort på grunnlag av MDE sin forståelse for selskapets behov og deres tidligere suksess i å levere kvalifiserte kandidater. Resultatet av samarbeidet er ikke bare begrenset til dagens lederanskaffelse; det inkluderer også to tidligere vellykkede ansettelser av serviceingeniør og prosjektingeniør, noe som understreker den positive erfaringen Håland Instrumentering har hatt med MDE gjennom hele prosessen. Samarbeidet med Suzette i løpet av ansettelsesprosessen har vært meget vellykket. Som ansvarlig for prosess, med sin lange ekspertise innen rekruttering, har hun bistått med å identifisere og velge den rette kandidaten for selskapet.

Kjell Magne, Suzette og Terje

Intervju og kulturbeskrivelse
I et intervju med Terje Håland og Kjell Magne Aase, får vi innsikt i selskapets sterke kultur og samhold. Elementer som tillit, åpenhet, ærlighet, ros, og takhøyde for involvering fremheves som nøkkelfaktorer for et lavt turnover og et godt arbeidsmiljø.

Fremtiden og strategisk tilpasning
Kjell Magne Aase deler optimistiske fremtidsutsikter, med rekordår i 2023 og vekstprognoser basert på olje- og gassmarkedet samt fornybar energi. Strategisk tilpasning er en del av fremtidsplanen, med satsing på fornybar energi, nye produkter og deltakelse i fremvoksende markeder som hydrogen. Terje Håland er fortsatt en stor del av selskapet både i hverdagen, som eier og i styret.

Veien videre
Håland Instrumentering ser fremover med en revidert strategi, inkludert diversifisering av produkter og aktiv deltakelse i fornybare energikilder. Målet er å tilpasse seg endrede markedsforhold og utnytte nye muligheter. Selskapet sikter mot å opprettholde sin sterke posisjon og vokse gjennom innovasjon, kompetanse og et fortsatt sterkt samhold internt.

I lys av etableringen og den robuste tradisjonen til Håland Instrumentering AS, står selskapet stødig som en pålitelig leverandør og en kilde til kontinuerlig innovasjon innen sitt felt. Med fokus på sine ansatte, kvalitetssikring i henhold til ISO 9001:2015, og en forpliktelse til god HMS, har Håland Instrumentering ikke bare satt standarder, men er også godt rustet for fremtiden.

Med en forretningsvisjon rettet mot å være den foretrukne leverandøren, og en strategi som legger vekt på kunnskapsrike og motiverte medarbeidere, står Håland Instrumentering overfor fremtiden med optimisme og evnen til å tilpasse seg skiftende markedsbehov. Denne artikkelen gir et innblikk i selskapets fundament, kultur, og dets klare mål om å fornye energibransjen og utvide sitt fotavtrykk. Vi ser frem til å følge reisen til Håland Instrumentering AS, et selskap som ikke bare omfavner tradisjon, men også omdefinerer standarder og skaper en bærekraftig vei fremover.Terje og kjell magne


 

Kjell Magne Aase, daglig leder, Håland Instrumentering
Kjell Magne Aase, daglig leder, Håland Instrumentering
Suzette Imrie, MDE Norway
Suzette Imrie, MDE Norway

Vi var veldig fornøyde med rekrutteringen av serviceingeniør og prosessingeniør i første omgang. Det bygget tillitt. Da var det naturlig å gi Suzette Imrie rekrutteringsoppdraget av daglig leder også. Vi er svært fornøyde med dialogen og samarbeidet oss imellom.

Vi var veldig fornøyde med rekrutteringen av serviceingeniør og prosessingeniør i første omgang. Det bygget tillitt. Da var det naturlig å gi Suzette Imrie rekrutteringsoppdraget av daglig leder også. Vi er svært fornøyde med dialogen og samarbeidet oss imellom.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!