Blog single

MDE Norway med oppdaterte ISO-sertifiseringer.

– Det er viktig for MDE å få dette på plass.

MDE Norways ISO-sertifiseringer for kvalitetsledelse, HMS og miljøledelse videreføres. 


Sertifiseringene gir oss og våre forretningspartnere trygghet og forutsigbarhet for veksten og utviklingen i organisasjonen, sier operations manager, Gunn Helen Gilje.  

Sertifiseringene forbedrer kvaliteten i vår virksomhet i alle ledd. Det hjelper vårt kundefokus, kvalitet, effektivitet og utnyttelse av ressurser.  

De sikrer innfrielse av kundens krav og forventninger slik at kundetilfredsheten øker. Sertifiseringene forbedrer vårt miljøarbeid og vår bærekraftige vekst. De setter også fokus på helse, miljø og sikkerhet som gir mer fornøyde medarbeidere, sier Gilje. 

Stadig viktigere område å ha kontroll på 

MDE vokser kraftig, og vi jobber med flere omfattende prosjekter med stadig økt kompleksitet. Derfor jobber vi systematisk med våre interne rutiner og sertifiseringer, for å være klare til å løse de prosjektene vi får på en solid og riktig måte. 

Våre kunder stiller strengere krav i sine bestillinger enn før. For MDE er det viktig å ha de riktige kvalifikasjonene og sertifiseringene som kreves for å være en attraktiv tjenestetilbyder. ISO-sertifiseringene er et viktig ledd i denne satsingen. 

MDE har alltid hatt et sterkt fokus på å ha riktige sertifiseringer sammen med vår lange erfaring i bransjen, og vår brede kompetanse. Vi mener det synliggjør vår profesjonalitet og vårt fokus på kvalitet i alle ledd i våre tjenester.  

Interne krav for å skape bedre arbeidsklima

En forutsetning for å kunne få sertifiseringene på plass, er å ha svært gode interne systemer og rutiner for blant annet dokumentasjon. I MDE har vi alltid hatt strenge krav internt på prosedyrer, kvalitetssikring, dokumentasjon og åpenhet. Dette bygger igjen et svært godt klima internt for å gjøre ting skikkelig, og det sørger igjen for at sertifiseringsprosessene blir enklere.  

Marianne Albrigtsen er HSEQ koordinator i MDE og jobber med våre interne rutiner og systemer. Hun ser hver dag hvor viktig det er å ha de riktige sertifiseringene og et kontinuerlig fokus på dette. 

- Vi merker at ISO-sertifiseringene blir stadig viktigere for våre kunder, og det er noe vi som jobber med det hver dag blir veldig bevisste på. Det er gøy når vårt fokus på dette, viser positivt igjen når vi er i dialog med kunder og andre forretningspartnere, forteller Albrigtsen. 

Marianne Albrigtsen, HSEQ koordinator i MDE
Marianne Albrigtsen, HSEQ koordinator i MDE

- Vi merker at ISO-sertifiseringene blir stadig viktigere for våre kunder, og det er noe vi som jobber med det hver dag blir veldig bevisste på.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!