Blog single

MDE Østlandet - Snart ett år i Oslo!

Slik skapte vi suksess første leveår i Oslo! 


Da vi etablerte MDE Østlandet 1. november 2021 visste vi at det en enorm jobb foran oss. Å etablere et kontor i en ny by med mange etablerte konkurrenter, er alltid utfordrende.


Vi har likevel aldri vært redde for å satse i MDE. Å satse har vært en stor del av reisen vår helt fra oppstart i 2007.  

Daglig leder, Camilla Grana, ser tilbake på det som snart har rukket å bli et fantastisk og begivenhetsrikt år. 

- Vi valgte å etablere oss i lokaler hos Spaces i Oslo sentrum for å sikre oss fleksibilitet i oppstartsfasen. Vi startet med et tremannskontor – og gikk over til et timannskontor allerede 1. mars 2022. Det forteller sitt om starten vi opplevde, forteller Grana. 

Hun mener erfaringene vi har gjort oss gjennom å etablere oss i Oslo, i den perioden verden har vært i de siste årene, har gitt oss stor verdi gjennom hvordan vi kan jobbe enda mer effektivt og levere bedre kvalitet og produkt til våre nye kunder i hovedstaden. 

Hun er ydmyk og glad for måten MDE har blitt tatt imot med åpne armer av markedet på Østlandet. 

- Vi har allerede rukket å bli ti dyktige ansatte her i Oslo. Målene våre var tydelige og hårete, men vi visste vi hadde et godt produkt og vi visste vi hadde de beste menneskene. Nok en gang skal vi nå på jakt etter større lokaler som kan gi oss plassen og rammen vi behøver for å fortsette vår satsing og vekst i Oslo-regionen, sier Grana. 

Camilla Grana, daglig leder MDE Østlandet.
Camilla Grana, daglig leder MDE Østlandet.

Målene våre var tydelige og hårete, men vi visste vi hadde et godt produkt og vi visste vi hadde de beste menneskene.

Å skape suksess i et nytt marked 

Utfordringen var alltid hvordan vi kunne skape suksess i et så sterkt og konkurranseutsatt marked. Spesielt i en periode der det var, og fortsatt er, mye usikkerhet knyttet til pandemi, uro i Europa og kraftig økning i utgifter for næringslivet nasjonalt. 

MDE er en erfaren og sterk aktør som har skapt gode resultater i snart 20 år. Med all erfaringen som sitter i MDE både nasjonalt og internasjonalt, hadde vi verktøyene som var nødvendige for å tilpasse oss et nytt marked i Oslo. Sammen med en sterk organisasjon, har vi nå etablert oss med mange gode kundeforhold, og vi vokser hver dag.  

- MDE var ukjent i Oslo når vi kom hit. Nå er situasjonen annerledes og vi opplever at markedet har tatt oss svært godt imot, og at vår kompetanse og løsninger er nødvendig og ettertraktet. Vi har definitivt opplevd hvor viktig det er å levere varene. Gjør man det, vil kunder benytte seg av oss. Dette har vært viktig for at vi har lykkes så godt på Østlandet, sier Grana.  

En hybrid arbeidshverdag

Når vi nå skal etablere oss på en mer permanent lokasjon er det viktig for oss at det er sentralt og enkelt tilgjengelig for både ansatte, kunder og konsulenter. 

Det er en god «timing» å finne nye lokaler på. Covid stenger ikke lenger ned byen i lange perioder med ujevne mellomrom, samtidig har vi fått lang nok erfaring med «den nye normalen». 

For mye har endret seg, og både vi, våre kunder, kandidater og konsulenter, tenker, arbeider og samhandler annerledes «Post Covid». 

Vi er mer bevisste på at mange oppgaver faktisk gjøres mer effektivt digitalt uten at kvaliteten går ned, samtidig som vi er mer bevisste på viktigheten i - og verdien av, de gangene vi velger å møtes fysisk. Vi har sett at fleksibilitet ikke skaper mindre produktivitet, og vi er mer bevisste på at måloppnåelse ikke avhenger av hvor oppgavene utføres. Dette har også vært en bidragsyter til vår suksess i Oslo.

99 % av våre førstegangsintervju skjer i dag via Teams. Det samme gjelder møter med kunder uavhengig av agendaen for møtet, noe som var helt motsatt før pandemien.  

Vi opplever at markedet har tatt oss svært godt imot og at vår kompetanse og løsninger er nødvendig og ettertraktet.

Arbeidsmetodikk tilpasset Oslo 

Måten vi samhandler på internt har også endret seg. Det er færre interne møter hvor alle er fysisk til stede. Vi bruker ulike digitale flater til ulike formål. Vi har blitt flinkere til å sortere når det er mest effektivt å arbeide «remote» og når det er nyttig å være fysisk sammen. Derfor er det viktig at våre nye lokaler er både et sted vi trives og som er lett tilgjengelige for oss, kunder og samarbeidspartnere.  

Dette spiller også en viktig rolle i vår vekst, da vi blir mer tilpasningsdyktige mot våre kunder og kan snu oss raskt om med hensyn til hva våre kunder ønsker i sin samhandling med oss. 

Vi ønsker å skape et sted hvor kunder, kandidater, konsulenter og ansatte trives. Det fysiske kontoret oppleves i dag som en enda viktigere arena for sosialisering og kulturbygging. Vi merker fortsatt at kunder som besøker oss fysisk, setter pris på miljøet som møter dem, og dette skal vi ikke undervurdere. 

Erfaring, kompetanse og evne til å tilpasse oss

Camilla Grana mener det å tilpasse seg nye markeder, nye lokasjoner og endringer i samfunnet har vært, og vil være nøkkelen for MDE Østlandet fremover. 

- At vi har tilpasset oss Oslo på den måten vi har, er et direkte resultat av erfaringen og kompetanse, men også identiteten i MDE. Det ligger i vår natur å brette opp ermene, sette oss svært godt inn i arbeidsoppgavene som ligger på bordet, og finne gode måter å løse dem på. Dette er like viktig enten det gjelder oppdrag for kunder, og også når man skal etablere seg i en ny by, sier Grana.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!