Blog single

Nytt styremedlem 2023: Silje Christensen

Silje Christensen: et verdifullt tilskudd til MDE sitt styre i 2023

Vi er glade for å kunne ønske Silje Christensen velkommen som det nyeste medlemmet i styret for MDE. Det som gjør Siljes tilnærming unik, er hennes dype forståelse for bedriften, bransjen, markedet og ikke minst menneskene som utgjør kjernen av MDE. Silje jobber som senior rekrutterer ved hovedkontoret i Stavanger, og med denne erfaringen tar hun med seg unik kompetanse inn i styret. Vi tok en prat med Silje for å lære mer om hvem hun er og hennes motivasjon og engasjement for styrearbeidet.

"MDE er som et hjem for meg, så å få muligheten til å bidra til selskapets utvikling er en ære. Jeg er takknemlig for å sitte i styret og ydmyk i rollen. Min hensikt er å tilegne meg så mye kunnskap som mulig for å kunne bidra på best mulig måte. Jeg ønsker å utvikle meg og tilføre verdi til MDE. Min styrke inn i dette er at jeg er en del av 'kjernen' i Stavanger, hvor jeg får med meg detaljer og informasjon om arbeidsmiljø, oppgaver, kunder og utvikling som gjerne resten av styret ikke får med seg dag til dag," sier Silje.

Silje nytt styremedlem

Kompetanseøkning
Siljes tid som ansatt i selskapet har utrustet henne med verdifull erfaring som hun nå tar med seg inn i styrearbeidet. Hun har alltid vært en tilhenger av å kaste seg ut i nye utfordringer og lære underveis, med støtte fra Svein Bjustveit (CEO) og resten av styret. Silje har deltatt på kurs innen styreverv via Næringsforeningen og har samtidig gjennomført sertifisering via Virke. Denne opplæringen har gitt henne en ekstra verktøykasse med kompetanse som vil komme godt med i styret. Hun anser det som viktig å ha en solid utdannelse og kunnskap for å kunne utføre styrearbeid på en effektiv og kvalitetsmessig god måte.

Verdifullt bidrag til styret
Med sin bakgrunn og kompetanse har Silje en unik mulighet til å tilføre et nyansert og nøkternt perspektiv i styret, noe som kan være svært verdifullt. Hennes inngående kunnskap om selskapet som ansatt gir henne et enestående innsyn. Hun har et ønske om å være en aktiv deltaker i styret og bidra til å ta informerte beslutninger som fremmer selskapets beste interesser.

Visjoner og mål
Silje har en klar visjon for selskapet i sin rolle som styremedlem. Hun ønsker å se MDE vokse, overgå konkurrentene, og være rustet til å takle fremtidige utfordringer. Hennes lidenskap ligger i å skape en trivelig arbeidsplass hvor alle ansatte trives.

Mangfold og inkludering
Som kvinne i en styrevervrolle, ser Silje betydningen av mangfold og inkludering i styrerommet. Hun setter pris på at MDE har inkludert flere kvinner i styret, og hun føler seg likeverdig i denne rollen. Mangfoldet viser at selskapet verdsetter ulike perspektiver og opplevelser. Silje ser det som en ære å ha fått denne muligheten og er forpliktet til å følge de samme protokollene og standardene som de øvrige styremedlemmene.

Samspill for vekst og suksess
Silje legger vekt på viktigheten av et godt samspill mellom styret og ledelsen for å støtte selskapets vekst og suksess. Å skape felles arenaer for diskusjon og samarbeid vil være avgjørende. Å lytte til de som er ute i "ilden" og forstår de daglige utfordringene kan være essensielt for å ta informerte beslutninger som støtter selskapets vekst og suksess.

Muligheter og utfordringer
Silje deler sitt perspektiv på de største mulighetene og utfordringene i bransjen. Hun erkjenner at vår bransje er preget av oppturer og nedturer, og det er viktig å være forberedt på slike utfordringer. Diversifisering, som MDE har gjennomført med suksess under koronapandemien, er en klok strategi. Å ha flere bein å stå på og å være rustet for ulike scenarier er essensielt. Styrets rolle er å støtte og godkjenne slike strategier for å hjelpe selskapet med å møte utfordringene og utnytte mulighetene som ligger foran.

Med Silje Christensen som et nytt og engasjert medlem i MDE sitt styre, er selskapet godt rustet for en spennende fremtid preget av vekst og suksess. Hennes lidenskap for selskapet og sterke kompetanse vil uten tvil tilføre betydelig verdi til MDE sitt styre. 

Velkommen til styret vårt Silje🤝
Hilsen alle oss i MDE.

 

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!