Blog single

Trond Engedal: 15 år i MDE 2023

Trond Engedal: 15 år i MDE – en reise gjennom tid. 

For femten år siden vandret Trond Engedal inn gjennom dørene hos oss i MDE. Det ble starten på en imponerende karriere og en inspirerende historie, som kan motivere alle oss som ønsker å bygge en karriere i et selskap hvor mennesker, kultur og kontinuerlig vekst er i fokus.

Vi har tatt en prat med Trond, for å høre mer om hans reise i selskapet – utviklingen på veien, hans motivasjon og hvilke tanker han har om fremtiden.

Trond smiler på spørsmål om han kan ta oss med tilbake til start. Han forteller at han er født og oppvokst i Hammerfest, men at han i midten av tjueårene bestemte han seg for å flytte til oljebyen Stavanger. Her ble han boende i 10 år, før han bestemte seg for å ta fatt på et nytt kapittel, og flyttet nordover til Trondheim. Her ser han ut til å trives.

For alle oss som jobber i MDE, er Trond kjent for å være en som bryr seg. Han er glad i mennesker – og det forteller han har vært en av hovedgrunnene til har trivdes så godt i MDE gjennom alle disse årene.

  • I MDE er det menneskene som står i fokus. Det liker jeg. Jeg elsker å jobbe med mennesker".

Trond begynte sin reise hos MDE som HR-rådgiver og rekrutterer, ble deretter forfremmet til salgssjef, salgsdirektør og er nå partner og sitter i konsernledelsen med ansvar for forretningsutvikling globalt. Trond har gjennom sine år i selskapet spilt en nøkkelrolle i etableringen av MDE sin kultur preget av «Can-do mennesker». Gjennom sin karriere i MDE har han fått muligheter og tillitt, hatt mot til å ta sjanser, og en urokkelig stå-på-vilje, selv i møte med nederlag. I dag jobber han i all hovedsak med å bygge opp MDE i Midtøsten, men er fortsatt aktivt involvert i leveranse av store prosjekter, som FPSO oppgraderinger i Dubai. Sammen med Konsernsjef, Svein Bjustveit, fortsetter han å utvikle MDE sine kontorer globalt og bygge videre på en kultur hvor utvikling og læring står i fokus.


Fine dager i minnet, og spennende tider i vente

Etter femten år er det enkelte dager som har fått en spesiell plass i hjertet. Trond har mange fine minner fra sin karriere, men trekker frem MDE sin rammeavtale med ENI for Goliat i Norge og Sør-Korea, som en betydningsfull hendelse og en milepæl for MDE. Det samme gjelder også flere rammeavtaler med Equinor i både inn- og utland.

Trond har også spilt en viktig rolle når det kommer til etableringen av MDE Trondheim. Han har tatt del i den nøye gjennomtenkte ansettelsesprosessen – og forteller at de ansatte er plukket ut basert på deres personlige egenskaper og potensiale. MDE Trondheim gjør det veldig bra og det er han stolt over, og trekker frem nyetableringer som en viktig og spennende del av arbeidslivet sitt.

Han legger også til at bransjen er på vei i en spennende retning, og at det vil bli viktig å være åpen for å tilpasse seg de de teknologiske endringene som skyter fart rundt oss.

  • "Det har vært spennende å være vitne til MDE sitt inntog i ulike bransjesegmenter. Vi har gått fra å være tekniske spesialister innen olje og gass til å tilby et bredt spekter av tjenester i flere bransjer".

Videre sier han at han har hatt stor glede av å se at den verdifulle erfaringen fra olje og gass har vært overførbar til nye bransjer.

Trond engedal_artikkel nov23


Tror på en lovende fremtid

Det er ingen tvil om at MDE har vokst og utviklet seg – og Trond har vært en viktig bidragsyter i arbeidet mot å føre teamet og selskapet i riktig retning. Han mener at gode rammer, opplæring, delingskultur, samt takhøyde for å feile, har gitt ansatte motivasjonen som kreves for å vokse.

  • Norsk arbeidsliv er veldig bra. Vi har en flat struktur og vi jobber effektivt. Dette har vi tatt med oss internasjonalt og det er et konkurransefortrinn i markedet, mener Trond.

Når vi nå går vinteren i møte og snart skal ta fatt på et nytt år, er det naturlig å rette fokuset fremover – og være positiv. Han har troen på en lovende fremtid for MDE.

Gjennom karrieren har han observert betydelige endringer i bransjen, blant annet når det kommer til kostnadsfokus, reguleringer og det økende behovet for fokus på compliance og ESG. Løsningen, ifølge Trond, er å holde en flat struktur og involvere ansatte i problemer, utfordringer og løsninger. På denne måten vil MDE fortsette å bidra til verdiskapning – gjennom å bistå kunder med å ansette riktige personer, med riktig kompetanse – til riktig sted. Så enkelt og så vanskelig.

Avslutningsvis trekker han frem et par enkle, men viktige grunnprinsipper som har vært viktige for – nemlig å ha mot til å stå i utfordringer, dedikasjon til å jobbe hardt, tålmodighet, og en holdning preget av åpenhet og nysgjerrighet. Med dette vil resultater komme med tiden, og da er det viktig å glede seg over dem.

Vi vil takke Trond for den enestående innsatsen gjennom 15 år. Vi er stolte og glade over å ha deg med på laget – og inspireres hver dag av ditt store engasjement og utømmelige motivasjon.

Takk for at du bygger lag, det er du i verdenstoppen på!

Trond Engedal MDE

 

1-Nov-03-2023-09-21-00-0163-AM

 

3-Nov-03-2023-09-21-00-0157-AM

 

 

 

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!