Blog single

Vi ønsker Benedicte Kristiansen velkommen som nytt styremedlem i MDE.

NYTT STYREMEDLEM

– Jeg er ekstremt fascinert av hva MDE har klart på kort tid.

Enkelt å takke ja

Som leder er Kristiansen anerkjent for sin måte å kombinere et sterkt resultatfokus med empati. Da konsernsjef Svein Bjustveit kontaktet henne for en samtale om mulig styrereverv, var det naturlig for henne å skaffe seg nødvendig innsikt for å kunne gjøre et godt valg.

– Før jeg takket ja til kaffe med Svein, leste jeg meg opp på selskapet og gjorde en intern analyse. Jeg studerte visjonen og gjorde meg opp en mening om hva slags bidrag MDE kunne ha behov for.

Gjennom innsiktsarbeidet fant hun et framoverlent og kompetent miljø som gjorde det enkelt å takke ja til styrevervet, forteller Kristiansen.

– Jeg ble ekstremt fascinert over hva MDE har klart på kort tid. Det er ikke mange selskap som tar sats på samme måte. Jeg lar meg imponere over vekststrategien, kompetansen og kundelisten, men også et mindset i styre og ledelse om at alt er mulig.

Gode muligheter for innovasjon

Kristiansen mener det krever styrke av et styre å søke personer med alternativ kompetanse.

– Det at MDE aktivt søker nye perspektiver, bekrefter ambisjonene deres som selskap. Jeg mener også det viser vilje til ikke å bli fartsblinde, etter den rakettutviklingen de har hatt. Målene de har satt seg, i kombinasjon med nysgjerrighet, skaper gode muligheter for innovasjon. Og der ønsker jeg å bidra.

En bedriftskultur med god takhøyde, er noe av det Kristiansen tar med seg inn i styrearbeidet for MDE.

– Det er nok av bedrifter i Norge der man har de samme meningene, og støtter opp om de, heller enn å drive noe videre. Men nettopp ulike meninger driver innovasjon og skaper rom for utvikling. I Meltwater kan kollegaene mine alltid gi meg feedback på hvordan jeg driver organisasjonen eller hvordan jeg kommuniserer. Denne holdningen tar jeg med meg inn i styrerommet til MDE.

E24: «Årets salgsleder»

Kristiansen har en grad i forretningsstrategi fra Universitetet i Bergen, i tillegg til dobbel bachelorgrad i HR og Business fra University of Technology i Sydney, med spesialisering i endringsledelse.

– Bakgrunnen min har lært meg å se på utfordringer som muligheter. Blant annet søkte jeg meg til University of Technology fordi jeg så på studiestedet som litt annerledes og framoverlent, og med en annen kultur enn den jeg kommer fra.

Kristiansen har alltid jobbet frivillig ved siden av studier og jobb, og har tatt flere leder- og styreverv underveis i karrieren. Etter utdanningen søkte hun seg til en trainee-stilling i Meltwater, og fem år etter er hun strategidirektør i samme selskap.

Da E24 skulle kåre årets ledertalent 2020, fikk Kristiansen anerkjennelsen «Årets salgsleder».

– Jeg er takknemlig og ydmyk over kåringen, og håper det kan være til inspirasjon for andre kvinner som vurderer en karriere innen salg.

Hun er også takknemlig for mulighetene hun har fått i Meltwater.

– Det at noen ga meg en mulighet i Meltwater, inspirerer meg til å gi noe tilbake. Jeg elsker å jobbe i team, og da særlig fordi jeg kan bistå personer i å se sitt eget potensiale. Jeg har hatt en ledelse som har gitt meg romslige tøyler til å utvikle og vokse i organisasjonen, og ser fram til å bruke denne erfaringen og verktøyene også i MDE.

Ser muligheter gjennom teknologi

Styrearbeidet i MDE er allerede i gang, og Kristiansen ser fram til fortsettelsen.

– Noe av det jeg kan bidra med er digitalisering, markedsføring og en bred salgsstrategi som kan åpne opp for nye markeder. Jeg ønsker å være et positivt bidrag på MDE sin vei til å bli den ledende markedsaktøren.

Kristiansens spisskompetanse innen endringsledelse kan være særlig nyttig for MDE, som med sin offensive strategi er et selskap i – nettopp – endring.

– Jobben min er å gå inn i selskaper og se på hva som allerede er kanonbra, og hva som kan gjøres litt bedre. I møtet med det grønne skiftet kan MDE dra nytte av min kompetanse innen digitalisering og teknologi. Sammen kan vi finne måter å forbedre og effektivisere gjennom gode løsninger.

Og sånn helt på tampen –

... tillater vi oss å gjengi juryens begrunnelse for hvorfor Benedicte vant tittelen som «årets salgsleder».

«I februar 2018 tok Benedicte Kristiansen over som managing director for nysalgsavdelingen til Meltwater. I løpet av hennes første år som ansvarlig økte selskapets nysalg med 20 prosent, året etter med ytterligere 23 prosent.

I februar 2020 ble hun forfremmet til Country Director Norge, med ansvar for både nysalg og kundeoppfølging. En måned inn, hadde hun bidratt til en positiv endring i kundeavdelingens resultater.

Hun beskrives som lidenskapelig opptatt av menneskene rundt seg, verdsettes for kombinasjonen av sterkt resultatfokus og empati.»

Hele E24-artikkelen finner du her.

Benedicte Kristiansen er strategisk direktør i IT-selskapet Meltwater – og nå også styremedlem i MDE. Velkommen!
Benedicte Kristiansen er strategisk direktør i IT-selskapet Meltwater – og nå også styremedlem i MDE. Velkommen!
Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!