Blog single

Hvorfor ble Eye-share og Peer Magnus en perfekt match?

Et godt forarbeid i rekrutteringsprosesser kan bety alt!

Teknologiselskapet Eye-share har hatt en imponerende vekst de siste årene, og har i nyere tid åpnet kontor i Oslo. Det å ansette mennesker som passer inn i Eye-shares miljø og verdier, har vært en viktig strategi gjennom denne reisen.

 

 

Eye-share har erfart viktigheten av å benytte et rekrutterings- og bemanningsselskap i noen av sine ansettelsesprosesser. De har også opplevd utfordringene ved å selv utføre ansettelsesprosesser i dagens tøffe marked. 

Vi tok en prat med dem for å høre hva som er viktig for dem når de skal ansette. 

– Eye-share har flere ganger tidligere benyttet rekrutteringsbyråer når vi har ansatt nye mennesker til blant annet hovedkontoret i Stavanger, og nå også til nyetableringen i Oslo, forteller avdelingsleder Dina Drehn på Oslo-kontoret. 

Stor fallhøyde om man forhaster seg

Hun mener slike prosesser ofte krever mer enn man er klar over, og at det er spesielt én faktor som skiller seg ut for å skape et godt resultat, men som også gjør prosessene enda mer krevende. 

– Det er ingen tvil om at kandidatene vi ansetter må ha en personlighet og karakter som passer til Eye-share DNA´et. Vi vet hvor fort man kan se seg blind på en CV, og at man da kan glemme å ha fokus på personlige egenskaper og personlighet, sier Drehn.  

Hun har selv erfart dette gjennom ansettelsesprosesser som ikke har gitt ønsket resultat på bakgrunn av at rekrutteringsbyrået ikke har satt seg godt nok inn i Eye-shares behov, verdier, visjoner og hvilken karakter og profil de har. 

– Det er først og fremst dette jeg mener MDE skiller seg ut på, og som er årsaken til at vi benytter oss av dem i dag. Vi har alltid opplevd at MDE virkelig setter seg grundig inn vårt behov og vårt DNA, for å lære oss å kjenne, og for å få en oppfattelse av hvilke typer mennesker som kan passe inn hos oss, sier Drehn. 

Dina Drehn, Oslo Director i Eyeshare
Dina Drehn, Oslo Director i Eyeshare

Dette er Eye-share

I over 20 år har Eye-share modernisert bedrifters økonomiprosesser. Ved å drive kontinuerlig kundestyrt utvikling har Eye-share tilegnet seg en sterk kompetanse om kunder i ulike bransjer og deres behov.

Når automatisering frigjør din tid, kan du og din virksomhet fokusere på å skape forbedringer, lønnsomhet og vekst. 

Dette sier Eye-share:

- Våre løsninger er skapt med kunden i førersete. Vi kjenner terrenget og forstår dine utfordringer. Dette kombinerer vi med utvikling av smart, bærekraftig og brukervennlig teknologi som støtter fremtidens økonomirolle. 

Se mer på: eye-share.no

– Å skape gode konstellasjoner gir en enorm merverdi

– Å skape gode konstellasjoner gir en enorm merverdi

Riktig sammensetning av kvalifikasjoner og personlige egenskaper = suksess 

For oss i MDE er dette en bekreftelse på et fokusområde som er viktig for oss. Vi mener det er helt avgjørende å sette sammen gode konstellasjoner, og å rekruttere mennesker som ikke bare har de faglige kvalifikasjonene, men som også passer inn i miljøet de skal jobbe i. Merverdien av dette opplever vi som enorm. Gode konstellasjoner gir økt produktivitet, økt kompetanse hos de ansatte, bedre arbeidsmiljø, bedre inntjening for selskapet og mindre sykefravær.  

På toppen av dette medfører det også at ansettelsene er tryggere over et mer langsiktig perspektiv som i seg selv er en stor gevinst.  

En av ressursene vi har hjulpet Eye-share med å få på plass, er Peer Magnus Porsborg Kjosmoen. Han var i utgangspunktet en utleiekonsulent ansatt i MDE. I førsteomgang ble han innleid fra MDE til Eye-share, og Eye-share opplevde fort at det var full klaff.  

– Vi var veldig fornøyde med Peer Magnus og opplevde virkelig at han passet vår profil. Ikke bare var han svært faglig dyktig, men han som menneske og hans verdier passet veldig godt hos Eye-share. Det tok kun noen måneder før vi besluttet at Peer Magnus skulle bli fast ansatt fra MDE, sier Drehn. 

– Utrolig givende å finne den perfekte kombinasjonen 

Suzette Imrie jobber som Key Account i MDE og har vært MDEs involverte i prosessen med Eye-Share. Hun mener det er viktig å sette seg dypt inn en oppdragsgivers behov for å kunne løse en ansettelsesprosess, spesielt i dagens marked. 

– Etter å ha levert konsulenter til Eye-share i Stavanger ble vi satt i dialog med Dina på Oslo-kontoret. Med bakgrunn i tidligere prosesser og den erfaringen vi hadde opparbeidet oss, kombinert med kartleggingssamtale med Dina, fikk vi et godt grunnlag for å starte jakten på nye konsulenter som passet profilen både faglig og personlig, forteller hun. 

Hun forteller om en aktiv prosess med et sterkt fokus på å jakte faglig kvalifisert personell som vi samtidig mente ville passe inn i miljøet og kulturen i Eye-share. 

– Vi lyste ut flere stillinger, og parallelt startet vi søk i nettverk, samt interne- og eksterne databaser. Peer Magnus kom inn i prosessen for en av disse stillingene, blant annet som følge av detaljert og spisset LinkedIn-søk. Etter første kontakt var veien kort til en Teams-samtale. Fokuset vårt var her å selge inn Eye-share som selskap og hvilke utviklingsmuligheter de har for sine ansatte.  

Peer Magnus´ ønsker og planer for sin arbeidsgiver og videre karriere, sammen med det personlige inntrykket han gjorde, fortalte oss også at han ville være et godt tilskudd til miljøet i Eye-share. 

 I ettertid er vi svært glade for å se at våre vurderinger var riktige, og at vi har hjulpet både Eye-share og Peer Magnus til å finne hverandre, forteller Imrie. 

– Vi i Eye-share tjener på å bruke MDE i våre ansettelsesprosesser

– Vi i Eye-share tjener på å bruke MDE i våre ansettelsesprosesser

Man må lære både bedrift og kandidat å kjenne for å velge riktig 

For MDE er det et styrketegn når slike ting skjer. Vi tar det som en seier når vi kan levere mennesker til midlertidige oppdrag, som viser seg å være så dyktige og passer så godt inn i selskapets profil, at de senere ansettes fast. Dette har vi opplevd flere ganger. 

Vi tror at vårt sterke fokus på konsulentene i disse tilfellene, samtidig som vi også ser, og lærer kunder å kjenne, er en suksessfaktor. Det handler om å se hvilken bedrift en arbeidstaker kan passe inn i, så vel som motsatt. Både når det gjelder verdier, mål, personlighet, kvalifikasjoner og andre preferanser. 

Peer Magnus er ikke i tvil om at han opplevde den nære relasjonen med MDE i denne prosessen som utrolig viktig.  

– Jeg opplevde at MDE virkelig så meg. At de satte seg inn i hva jeg ønsket og ikke minst hva de mente ville passe for meg. Jeg synes det er veldig fint at et rekrutterings- og bemanningsbyrå som MDE faktisk tar seg jobben med å bli så godt kjent med meg. Jeg følte at de virkelig ønsket å hjelpe, sier han. 

– Vi tjener på å bruke MDE i våre ansettelsesprosesser  

Dina Drehn er sikker på at bedrifter kan dra nytte av å benytte ekstern ekspertise i rekrutteringsprosesser fremover. 

– Det er ingen tvil om at det er en utfordring å finne gode kandidater som både har den faglige, men også den riktige personlige profilen til å passe inn. Vi tjener på å bruke MDE i våre ansettelsesprosesser. Så lenge MDE leverer som de gjør, er jeg ikke i tvil om at vi i Eye-share vil benytte oss av dem i fremtidige prosesser, sier Drehn. 

 

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!