Blog single

Bemanning i større prosjekter: mellommenneskelige faktorer er avgjørende

Kunsten å sette sammen et team

I MDE har vi over 1000 konsulenter ute i arbeid hos våre kunder.  Prosjektene de jobber på er svært forskjellige og krever en enorm mengde av variert fagkompetanse.

 

 

Det enorme Jotun-prosjektet ved Rosenberg Worley i Stavanger er arbeidsstedet til mange av MDEs konsulenter. Alle av dem med spesifikk fagkompetanse innen sine fagfelter.  

Her finner vi blant annet ingeniører, sveisere og prosjektledere.

Kompetanse, kultur og personlige egenskaper 

Vår Energi har bygget opp et helt nytt commissioning-team til å jobbe med dette gigantprosjektet.  

Prosjektleder hos Vår Energi, Rune Lidal, er ikke i tvil om at én faktor er minst like viktig for suksess som det fagtekniske; Nemlig personlige egenskaper og egenskapen til å fungere godt sammen i team. 

- Konsulentene fra MDE som bidrar i vårt team besitter høy teknisk kompetanse – avgjørende for å kunne løse de mange komplekse oppgavene vi står overfor her på Jotun. Jeg er likevel ikke i tvil om at den gode blandingen av fagkunnskap og gode personlige egenskaper har vært en nøkkel for oss, forteller Lidal.

Han drar frem sammensetningen av at konsulentene fra MDE besitter kompetansen som behøves, i tillegg til at de har en personlig profil som passer Vår Energi. Lidal trekker også frem tryggheten konsulentene har av å ha MDE i ryggen.

- Vi merker at konsulentene fra MDE føler seg godt ivaretatte fra begge hold – både av oss i Vår Energi som leier dem inn, men ikke minst også av MDE som en trygghet for dem i bakhånd. Dette mener jeg er en avgjørende faktor for at sluttresultatet blir så bra som det gjør, og for at konsulentene fra MDE gjør en så god jobb for Vår Energi i forbindelse med Jotun-prosjektet. Vi er svært godt fornøyde med konsulentene fra MDE, forteller Lidal.

Rune Lidal, prosjektleder, Vår Energi
Rune Lidal, prosjektleder, Vår Energi

Balder Future-prosjektet

Balder Future-prosjektet er en del av Vår Energi sin storsatsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet. Oppgraderingen av Jotun FPSO ved Rosenberg er en del av dette prosjektet. Balder Future representerer en investering på 26,4 milliarder kroner og inkluderer:

Boring av nye brønner

  • 14 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet.
  • Målet er å hente ut 143 millioner fat oljeekvivalenter (mboe)
  • Oppstart sommeren 2021

Oppgradering av Jotun FPSO

  • Levetidsforlengelse av produksjonsskipet Jotun FPSO (bygd på slutten av 90-tallet – produsert siden 1999).
  • Skipet tas til land sommeren 2020 før re-installeres mellom Balder-feltet og Ringhorne-feltet.

Balder Future-prosjektet forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4 500 i perioden 2020-22.

I tillegg til de planlagte produksjonsbrønnene, vil prosjektet muliggjøre boring av flere brønner, og boring av nye brønner fra Ringhorne-plattformen. Vår Energi vurderer også å bore nye letebrønner i området.

– Vi merker at konsulentene fra MDE føler seg godt ivaretatte fra begge hold

– Vi merker at konsulentene fra MDE føler seg godt ivaretatte fra begge hold

Vi lærer våre kunder å kjenne

Hos MDE har det helt fra starten vært et sterkt fokus på å løse alle behov etter beste evne. En viktig del av jobben til MDE er å forstå kunden og oppgavene de behøver hjelp til. Derfor er det ikke nok å bare finne en CV med de riktige kvalifikasjonene.

Vi må vite at vedkommende også passer inn med sin personlige profil. At vedkommende passer inn i teamet. Dette, sammen med flere andre viktige faktorer, vurderes alltid nøye av oss i MDE i hver eneste bemanningsprosess.

Ansvarlig i MDE for samarbeidet med Vår Energi og Jotun-prosjektet er salgssjef Trond Engedal. 

Han har gjennom flere år i bemanningsbransjen erfart verdien av å se på menneskelige egenskaper sammen med fagkvalifikasjoner.

– For oss i MDE er det avgjørende å vite hva det grunnleggende behovet er. I forbindelse med Jotun-prosjektet ble vi i tidlig fase invitert inn av Vår Energi for samtaler og brainstorming rundt behovene som lå til grunn for å oppbemanne prosjektet, sier Engedal, og fortsetter:

- Vi opplevde å bli behandlet som en viktig samarbeidspartner – ikke bare et nødvendig «asset» som skulle finne arbeidskraft. I et så stort prosjekt merket vi at dette var spesielt viktig.

Han forteller videre at det tidlig ble klart at det i dette prosjektet var særskilt behov for mennesker med flere sammensatte egenskaper. Egenskaper som går langt utover det å kun ha den riktige, faglige kompetansen.

– Jotun-prosjektet er så stort og så komplekst at det vil bli konstellasjoner av mennesker fra flere ulike kulturer med ulike nasjonaliteter, kompetanseområder og med ulike personligheter. Da kan jeg ikke få understreket nok hvor viktig det er med god ledelse.  

Hvordan finner vi de riktige ressursene? 

Den konstruktive dialogen med Vår Energi i den tidlige fasen, lærte oss svært mye om hvilke sammensetninger og egenskaper som krevdes.

Med dette som utgangspunkt, satte vi i gang med kartlegging av ressurser som passet inn i Vår Energis kultur og til prosjektets behov. Her var erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og norsok-kunnskap viktige stikkord.

Gjennom en grundig kartlegging og en systematisk tilnærming over tid har vi nå fått på plass en svært kompetent gruppe som dekker de fleste fagområder i prosjektet.

Ved å benytte denne metodikken opplever våre kunder ofte at vi er i forkant. I flere tilfeller har vi allerede flere potensielle ressurser klare når nye behov fra kunde dukker opp.

God styring og ledelse er viktig i disse prosjektene. Gjennom ingeniørene kan vi male et bilde som viser hvor viktig en god ledelse er, og ikke minst hvor viktig kultursammensetningene er.

Om lederne som skal styre ingeniørene, har gode mellommenneskelige egenskaper, vil de kunne få langt større verdi ut av dem. Slik vil ingeniørene selv føle seg mer verdifulle og verdsatte, og på denne måten bli mer effektive og produktive.

Vi mener at om man finner kombinasjonen av god styring og samtidig mellommenneskelige egenskaper i ledelsen, så har man truffet blink.

Trond Engedal
Trond Engedal

– En viktig del av jobben til MDE er å forstå kunden og oppgavene de behøver hjelp til.

– En viktig del av jobben til MDE er å forstå kunden og oppgavene de behøver hjelp til.

Åpen dialog og kunsten å bry seg 

Prosesser og oppgaver som dette synes vi som bemanningsbyrå er utrolig spennende å være med på. Det krever mye av oss, og en av mange positive fordeler det bringer med seg, er at vi blir bedre. Vi lærer mer, får detaljert kunnskap om prosessene og behovene som ligger til grunn i prosjekter som Jotun. Vi får et bredere forståelsesbilde som gjør at vi kan levere bedre kvalitet, både nå og i fremtidige samarbeid.  

Det vi i MDE bruker mye tid på, er å bli godt kjent med potensielle ressurser. Det er viktig for oss å lære dem å kjenne. Hvem er de som personer? Hva kan de bidra med sosialt, faglig, og på hvilken måte passer de inn i kulturen hos vår kunde. Hvordan passer de inn med ressursene som allerede er på plass i det gjeldende oppdraget?  

Engedal mener Vår Energi har forstått noe utrolig viktig i denne prosessen. 

– Til syvende og sist tar kunden valget, men vi blir svært motiverte og synes det er tillitsvekkende å bli tatt med inn i forberedelsesfasene såpass tidlig som vi ble med Vår Energi, sier Engedal. 

 

Vi blir trygge av gode tilbakemeldinger 

I MDE opplever vi stor grad av mestring og stolthet når vi får gode tilbakemeldinger fra kunder som Vår Energi. Å høre at vi har levert utrolig gode ressurser i et så viktig team, i et så stort prosjekt, støtter opp under metodikken vår og forteller oss at den er både riktig og viktig. 

Vi mener vi gjør jobben vår annerledes og bedre enn bransjestandarden. At vi blir sett på som en viktig samarbeidspartner av kunden, gjør at vi motiveres til å gå den ekstra distansen for å levere enda bedre resultater for dem. En vinn-vinn-situasjon for begge parter. 

 

MDE-metoden og hvorfor den fungerer 

Vi opplever at vår måte å jobbe på i alle våre prosjekter, også gir gode relasjoner til våre konsulenter. Gjennom å ha svært grundige prosesser med kunden i forkant, har vi mer informasjon og kan inspirere konsulenter i større grad til å takke ja til oppdragene. Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre konsulenter ute i arbeid, at de opplever oss som spesielt dyktige på å finne riktige prosjekter som ikke bare passer til deres kompetanse, men også til deres personlighet. 

Slikt blir det gode resultater av, og enda viktigere: gode, ekte og langvarige samarbeidsforhold. 

I MDE sier vi at når mennesker møtes, vil verdier skapes. Jotun-prosjektet og samarbeidet med Vår Energi har vært et fantastisk eksempel på hvordan vi etterlever dette. 

Har du behov for noen tips til hvordan du finner og ansetter de rette menneskene? Akkurat nå kan du få en gratis rådgivningstime fra oss. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på denne siden, så kontakter vi deg.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Akkurat nå kan du få en gratis rådgivningstime. Trykk på knappen og fyll ut skjema.