Blog single

Hvordan kan du hjelpe den nyansatte til å lykkes?

Tiden mellom kontraktsignering og første arbeidsdag preges gjerne av nysgjerrighet og spørsmål for de fleste nyansatte. Som arbeidsgiver er vår viktigste oppgave å bidra til at han eller hun føler seg velkommen, trygg og forberedt til å levere fra dag én. Hvordan kan vi gjøre det?

MDEs Gunn Helen Gilje er opptatt av at nyansatte skal oppleve en best mulig onboardingprosess når de skal finne sin plass på et nytt arbeidssted. – Det gir stor verdi å ta vare på menneskene man har valgt å ta med på laget, fra første dag. I MDE ønsker vi å tiltrekke oss og ansette de aller beste medarbeiderne. Suksessfulle onboardinger hjelper oss på veien. 

Hun har selv opplevd det motsatte: – Hos en tidligere arbeidsgiver hadde jeg min første arbeidsdag etter permisjon, og ble møtt med: – Hei, kommer du i dag, ja? Du får finne deg en pc på lageret. Sånn skal det absolutt ikke være. 

En smart onboarding

En smart onboarding vil få den nye medarbeideren til å føle seg ivaretatt og motivert fra første arbeidsdag. Men onboarding handler om mer enn bare å ønske velkommen, det dreier seg om hele prosessen fra signering av ansettelsesavtalen til endt prøvetid. Onboarding er rett og slett en plan for å bistå den nyansatte inn i sin nye stilling og rolle i selskapet, både sosialt og faglig, og dermed sikre at medarbeideren fort blir produktiv.

Velkommen!

– I MDE sender vi alltid ut en intern mail i forkant, med litt informasjon om vår nye medarbeider, navn, stilling og når vedkommende begynner, sammen med en oppfordring om å ønske velkommen. Dermed får den nyansatte allerede før oppstart noen kjekke velkomst-mailer fra sine kommende kollegaer.

Alt vi kan gjøre klart på forhånd også av praktiske ting, gjør oppstarten enklere. Kontorplass, pc, telefon, innlogginger og lunsjbestilling må være klart. Vi setter også opp en tydelig plan for første arbeidsuke, for å skape trygghet og forutsigbarhet.

Gunn Helen Gilje, Operations Manager, MDE
Gunn Helen Gilje, Operations Manager, MDE
MDE-Norway-CTA-last-ned-tips-onboarding-v3

Det er viktig å involvere hele teamet før en nyansatt kommer på jobb første dag.

Det er viktig å involvere hele teamet før en nyansatt kommer på jobb første dag.

Hele teamet har ansvar for onboardingen

– Det er viktig å involvere hele teamet før en nyansatt kommer på jobb første dag. Det å bli sett av flere, bli spurt hvordan det går, få input om bedriftens verdier, bidrar til at vedkommende raskt blir en del av bedriftskulturen, og det er verdifullt! 

Kontinuerlig tilbakemelding og oppfølging er også sentralt. MDE ønsker at våre nye medarbeidere raskt skal være stolte av å jobbe her, og ønske å arbeide mot våre mål og verdier. Men selv om ulike kollegaer har ulikt ansvar i onboardingsplanen, er det viktig at den nyansatte har én dedikert person å forholde seg til den første tiden, mener Gunn Helen.

Tydelighet og ledelse

Å få medarbeideren inn i bedriftskulturen og det sosiale på arbeidsplassen har lite for seg hvis vedkommende ikke forstår hvilken jobb han eller hun skal gjøre. Tydelighet på arbeidsoppgaver og mål settes derfor høyt! – Målet må være at medarbeideren går hjem etter endt første arbeidsdag og kjenner at det klør litt i fingrene etter å ta fatt på arbeidet som ligger foran, sier Gunn Helen. Her er tilstedeværende deltagelse fra nærmeste leder i den nyansattes hverdag essensielt. Mål, tilbakemelding og dialog er viktige for alle suksessfulle onboardinghistorier.

– Vi pleier å si at der rekrutteringsprosessen opphører, begynner den viktigste prosessen: Onboardingen. Kunsten er å gjøre overgangen så smidig som mulig.

Last ned sjekklisten vår

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!