Blog single

Endring: bedrifter må tenke annerledes i sine rekrutteringsprosesser

– 2022 blir et endringens år for rekrutteringsbransjen  

Vi har passert Q1 og MDE har bykset ut av startblokkene i 2022. Et fantastisk utgangspunkt for resten av året – et år vi forventer skal bli svært innholdsrikt.

Daglig leder, Gunnar B. Gunnarsson er engasjert når han forteller om de første tre månedene som nå er unnagjort, og om tiden som venter for MDE.

– Vi opplever at starten på året har vært solid. Det er fortsatt et sterkt grunnlag for å vokse og utvide vår tilstedeværelse i bransjen. Arbeidsmarkedet er hett, og det er sterk kamp om arbeidskraften – noe vi merker mer enn noen gang. 2022 blir et endringens år for rekrutteringsbransjen, sier Gunnarsson, og fortsetter:

- Vi har en rekordhøy etterspørsel etter folk, pandemien er vi i ferd med å legge bak oss. En ny og usikker situasjon med krig i Europa er et faktum, et krevende lovforslag som ligger på bordet som bransjen i Norge nok vil merke, og en mangel på kandidater som vi må tilbake til 2008 for å finne maken til. De som er “fremme i skoa” og griper muligheter blir vinnere i dette markedet. 

Erfaringene vi har gjort oss 

- I MDE har vi gjennom noen utfordrende år holdt trykket oppe. Vi våget å satse når utsiktene fortsatt var uklare. Vi våget å trykke på gasspedalen og vi våget å ta risiko når andre lot være.

Gunnarsson forteller om hvordan mange trodde pandemien var på hell høsten 2021, men at omikron spredde ny usikkerhet i markedet. Denne krisen ble igjen avløst av en forferdelig krig i Europa som bidro til ytterligere økt usikkerhet.

- Situasjonen i Ukraina påvirker oss alle sterkt. MDE har ukrainske konsulenter i arbeid og vi føler ekstra med dem i denne vanskelige perioden. La oss håpe situasjonen forbedrer seg og at krigen snarest tar slutt, forteller Gunnarsson.

- En viktig erfaring vi fikk gjort oss gjennom de siste årene, var at pandemien ikke rammet våre segmenter i like stor grad som vi fryktet. Dette gjaldt blant annet tekniske fagspesialister, merkantile stillinger og annet nøkkelpersonell. Vi må erkjenne at markedssituasjonen fortsatt er, og vil være uavklart i tiden foran oss, men våre tjenester er såpass sterkt tilknyttet energibehovet i Europa og verden. Derfor har vi fortsatt tro på stor etterspørsel fremover, samtidig som vi vet at vi hele tiden må forbedre og justere oss og måten vi jobber på for å være i forkant. 

– For MDE har “gi gass-strategien" vært en suksess 

Sjefsøkonom i Sparebank 1, SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, er imponert over den offensive strategien som har styrket MDEs posisjon. Samtidig påpeker han at det er viktig å følge utviklingen i tiden som kommer. 

– Norsk økonomi har hatt høy vekst siden sommeren i fjor. Mange bransjer har hatt en god start på året, men den tragiske krigen i Ukraina øker usikkerheten om veien videre, forteller Knudsen, og sier videre at han absolutt tror at MDE får betalt for sitt langsiktige perspektiv og satsing gjennom koronaen. Han mener likevel man erkjenne at det kommer med en risiko, og stiller noen kritiske spørsmål:

- Hvor stramt blir det i et sysselsettingsperspektiv? Hvordan kan bedrifter som har skalert seg opp, fortsatt sikre seg gode nok ressurser til å holde satsingen ved like?

Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1, SR-Bank
Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1, SR-Bank

– MDE sammen med andre aktører i bransjen må gjøre justeringer i rekrutteringsprosesser fremover.  

– MDE sammen med andre aktører i bransjen må gjøre justeringer i rekrutteringsprosesser fremover.  

Utviklingen er godt nytt for arbeidstakerne, men hva med arbeidsgiverne? 

Konjunkturbarometeret fra Sparebank 1 viser et tydelig positivt syn på tiden som kommer for norske bedrifter. Arbeidsmarkedet er preget av høy etterspørsel, men samtidig lav tilgjengelighet på kandidater. Arbeidsledigheten i mars (NAV) var den laveste på 15 år. Når de fleste selskapene i de større bransjene har signalisert en økning i ansettelser og aktivitet, er det naturlig at det er knyttet en spenning til tiden foran oss, mener Knudsen.  

– Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi og i flere bransjer nå i de første månedene. Energi, olje og gass, fornybar, industri, og bygg og anlegg for å nevne noen. I tillegg ser vi økt etterspørsel hos aktører som leverer tjenester mot næringslivet, som MDE - altså næringer som lever av at andre gjør det bra, forteller han. Samtidig fører krigen i Ukraina til usikkerhet i flere dimensjoner, både gjennom lavere vekst i verdensøkonomien, høye energipriser, inflasjonspress og økt rente.  

Et viktig spørsmål videre i 2022 blir hva Norges Bank må gjøre for å balansere temperaturen i økonomien. Hvor stramt blir det? Hvor mye vokser lønninger og priser? Hva skjer med rentenivået? Allerede har vi fått signaler på at rentenivået skal heves flere ganger bare i år.

Situasjonen i Ukraina har ført til at pandemien kan virke som et glemt og overstått kapittel. Gjenåpningen av samfunnet gav som ventet økt aktivitet og etterspørsel av arbeidskraft innen hotell, restaurant, reiseliv og andre bransjer som har ligget med brukket rygg de siste to årene. Det har betydd flere jobber, lønnsvekst, og tøffere kamp om arbeidskraften. 

– Vi så i starten av 2022, ved omikron-situasjonen, at bedrifter stort sett ikke hadde fokus på nedbemanning. Bedriftene så at det ville være behov for de ansatte og sannsynligvis enda flere utover året, sier Knudsen. 

Han mener ivaretakelse av de ansatte er, og vil være et svært viktig fokus fremover. Det å sørge for at de ansatte trives og virkelig jobbe for å beholde de gode hodene, blir viktigere nå. Markedet presses stadig mer, og det å ha ansatte som føler seg ønsket og opplever at de er en plass det satses skikkelig, er viktige signaler for svært mange. Spesielt vil dette være viktig for lederroller eller andre spesialistroller. 

 

Rekrutteringsbransjen må justere seg  

Knudsen ser at utfordringer under pandemien med frakt, råvarer, energi- og strømpriser forlenges som følge av krigen i Ukraina. Bedrifter må være nøye med risikovurderingen i hva som er kritisk for å lykkes, enten det er folk, innsatsfaktorer, frakt eller andre forhold. 

– Mye har skjedd de siste par årene, og jeg tror at selv om olje- og gassprisen er høy nå, har nok mange selskaper forretningsmodeller som står seg over et lenger perspektiv. Vi står i en omstillingstid og evnen til å tilpasse seg blir viktig, sier Knudsen. 

Han tror også at MDE sammen med andre aktører i vår bransje må gjøre justeringer i rekrutteringsprosesser fremover.  

– En ting er å få tak i folk. En annen ting er lojaliteten. Ja, det blir lønnspress, men også selskapets ambisjon spiller inn. Dette betyr mer og mer for om folk skal være der de er. Her har MDE gjort noe veldig smart med tanke på satsingen sin. 1000-kroner spørsmålet er om MDE klarer å få tak i de rette folkene som kan bidra til satsingen videre? Dette er det MDE faktisk jobber med, så der bør MDE stå sterkt, sier Knudsen.

MDE er et global selskap med kontorer over hele verden. Hovedkontoret ligger sentralt på Forus, mellom Stavanger, Sandnes og Sola.
MDE er et global selskap med kontorer over hele verden. Hovedkontoret ligger sentralt på Forus, mellom Stavanger, Sandnes og Sola.

– Våre folk går litt lengre enn de fleste for å levere et godt resultat til oppdragene vi får inn.

– Våre folk går litt lengre enn de fleste for å levere et godt resultat til oppdragene vi får inn.

Hvorfor står MDE bra i 2022? 

Gunnarsson er enig i at MDE og andre aktører innen bemanning og rekruttering må være dyktige i omstillingsfasen i denne perioden. Han er rask til å peke på den høye leveransedyktigheten i MDE som en viktig egenskap for å klare nettopp dette. I et marked hvor det å levere kvalitet til kundene aldri har vært viktigere, er dette en årsak til at vi i MDE har en edge i markedet nå.  

– Våre folk går litt lengre enn de fleste for å levere et godt resultat til oppdragene vi får inn. I noen tilfeller er det utrolig krevende å finne riktige løsninger. Det kan være behov for kandidater med spesialkompetanse. Det er ikke nødvendigvis mange av dem og de som finnes, er det rift om. Da behøver du å gjøre mer, poengterer Gunnarsson. 

Han mener aktivitet er helt avgjørende. Hvor mange kontakter vi? Hvor hardt jobber vi og hvor mye ønsker vi å finne de beste kandidatene til kundene våre? Menneskene i MDE besitter disse kvalitetene og sørger for at vi er i posisjon til å ta større markedsandeler fremover. 

Vi er agile og en lite topptung organisasjon. Dette hjelper våre ansatte i alle ledd til å fatte raske beslutninger. Det gjør igjen at vi er i stand til å tilpasse oss endringer i markedet effektivt og kjapt. 

– Så er vi kjekke folk å ha med å gjøre, da! Hvem vil ikke jobbe med slike? Vi er svært bevisste på folkene i MDE. MDE reinvesterer i nye ansatte med høy kompetanse. Vi mener oppriktig vi har de som vil mest og de som bryr seg mest. Det er kun i MDE du får jobbet med Silje Christensen eller Anne Marie Hauge for å ta noen eksempler, forklarer Gunnarsson. 

MDE leverer bra, men hviler ikke 

Oppsummert kan vi slå fast at starten på 2022 har vært solid. Samfunnet er tilbake til den nye normalen og behovet for MDE og tjenestene vi leverer, har aldri vært større. For MDE gjelder det å tiltrekke seg oppdrag og kandidater gjennom å være attraktive, samtidig som vi må levere varene. Kandidatmarkedet er utfordrende, men vi elsker utfordringer og mener dette vil gjøre oss enda bedre. 

– 2022 kommer til å bli bra! Vi skal bygge videre på grunnlaget vi har skapt for oss selv. Målet er vekst på flere områder og jeg håper vi kan avslutte 2022 med en utvikling det lukter svidd av og ikke minst; et fantastisk julebord med flere nye kollegaer fra nye kontorer, uten munnbind, avslutter Gunnarsson. 

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!