Blog single

Pressemelding - inngått rammeavtale med Equinor ASA, april 2024

PRESSEMELDING 

MDE Norway AS sikrer en langsiktig avtale med Equinor ASA

Stavanger, Norge – 03.04.2024

Vi kan med stor glede melde at vi har blitt tildelt en rammeavtale med Equinor ASA.

Avtalen omfatter leveranse og innleie av personell, hovedsakelig innen tekniske ingeniørdisipliner og prosjektstøtte-funksjoner, på Equinors lokasjoner. Vi vil med dette fortsette som en nøkkelleverandør av prosjektpersonell til Equinors viktige prosjekter og initiativer, slik vi har gjort siden 2016.

Managing Director, Gunnar B. Gunnarsson kommenterer: "Det er svært gledelig å få denne tilliten fra Equinor, en viktig oppdragsgiver og samarbeidspartner som gir godt grunnlag for god aktivitet i lang tid fremover. Det betyr mye for oss i MDE å jobbe tett med de mest attraktive selskapene i bransjen. Equinor er en aktør som har svært spennende oppdrag å tilby våre ansatte, konsulenter og kandidater både i Norge og internasjonalt."

gunnar

Med en kontraktsvarighet til 01.06.2029 med opsjoner på kontraktsforlengelser på ytterligere 3 + 2 år, stadfester denne avtalen MDE sitt vedvarende engasjement for å levere ekspertise og støtte til energisektoren.

Lauritz Amundsen, Senior Recruiter and Key Account Manager, legger til: "Dette blir godt mottatt av våre folk, og vi gleder oss til å fortsette å kunne tilby Equinor godt kvalifisert arbeidskraft, og den beste ekspertisen markedet har å tilby, også i årene som kommer."

Avtalen er vunnet i en allianse med Personalhuset, Turner & Townsend og Multiconsult. Dette partnerskapet styrker vår kapasitet til å levere topp kvalifisert personell og integrere våre tjenester sømløst i Equinor sine prosjekter.

Når vi ser på Equinor sine prosjekter og ambisjoner i årene fremover, så er det klart at dette er utrolig spennende å få være med på! Equinor er forankret i sterke verdier og setter sikkerhet på høyeste prioritet. Det er vår oppgave å sikre at disse verdiene blir godt forankret i hos våre konsulenter og alliansepartnere, samtidig som vi fortsetter å jobbe med kvalitet og sikkerhet, sier Gunn Helen Gilje, Operations Manager i MDE.

lauritz and gunn helen

Gjennom denne avtalen vil MDE bidra til å sikre tilgangen på høyt kvalifisert personell og støtte Equinors visjon som en ledende aktør og et selskap som former fremtiden for energi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lauritz Amundsen
Senior Recruiter and Key Account Manager
MDE Norway AS
lauritz.amundsen@mde-group.com
+ 47 48 24 10 34

Les mer om Equinor her >>


English version:

MDE Norway AS Secures an Agreement with Equinor ASA

Stavanger, Norway – April 3, 2024

We are thrilled to announce that MDE Norway AS has been awarded a framework agreement with Equinor ASA. This agreement encompasses the supply and hiring of personnel, primarily within technical engineering disciplines and project support functions, at Equinor's locations. With this, MDE will continue to serve as a key provider of project personnel for Equinor's significant projects and initiatives, a role we have proudly fulfilled since 2016.

Managing Director, Gunnar B. Gunnarsson, expressed his satisfaction, stating, "We are delighted to earn Equinor's trust, a significant client and collaborator that lays a solid foundation for ongoing activity in the years to come. Collaborating with industry-leading companies like Equinor means a great deal to us at MDE. Equinor's projects are both compelling and relevant to our team members, consultants, and prospective candidates, both domestically and globally."

With a contract duration until June 1, 2029, and options for contract extensions for an additional 3 + 2 years, this agreement reaffirms MDE's enduring commitment to providing expertise and support to the energy sector.

Lauritz Amundsen, Senior Recruiter and Key Account Manager, further remarked, "This news is warmly received by our team, and we eagerly anticipate continuing to offer Equinor highly skilled people and the best expertise the market has to offer, now and in the future."

The agreement was achieved in collaboration with Personalhuset, Turner & Townsend and Multiconsult, enhancing our capability to deliver top-tier personnel and seamlessly integrate our services into Equinor's projects.

"As we consider Equinor's future projects and ambitions, it is truly thrilling to be a part of their journey! Equinor's commitment to strong values and safety prioritization is commendable. It is our responsibility to ensure that these values are deeply ingrained among our consultants and alliance partners while maintaining our focus on quality and safety," remarked Gunn Helen Gilje, Operations Manager at MDE.

Through this agreement, MDE will contribute to ensuring access to highly qualified personnel and supporting Equinor's vision as a leading player and a company shaping the future of energy.

For further information, please contact:

Lauritz Amundsen
Senior Recruiter and Key Account Manager
MDE Norway AS
lauritz.amundsen@mde-group.com
+47 482 41 034

group picture MDE

 

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!