Blog single

Er rekrutteringsbyråer viktigere enn noen gang?

Hvorfor er rekrutteringsbransjen nødvendig i dagens arbeidsmarked? Hva betyr jobben vi gjør for våre kunder, og hvordan oppleves vi av kandidatene som involveres? 

I MDE ser vi utallige eksempler på hvorfor vår rolle er viktig, og hvorfor den skaper synergieffekter langt utenfor det å hjelpe en arbeidsgiver til å finne riktig person til sitt behov.  

 – Uten MDE hadde vi fortsatt vært på jakt 

Vårt samarbeid med Lyse Neo forteller oss at vår kunnskap til kandidatmarkedet kan hjelpe et selskap til å få nødvendig kompetanse raskt på plass.  

Det forteller også om et sterkt behov hos flere selskaper for å rekruttere mennesker med spesialkompetanse. Denne spesialkompetansen kan det ofte være få som sitter på, og i tillegg er det rift om disse ressursene. Hvordan skal man klare å finne dem, og deretter få dem til å velge deg?  

Det var dette Lyse Neo valgte å benytte MDE til.   

– Vi hadde et tidssensitivt behov for å få to prosjektledere på plass. Dette er teknisk avanserte stillinger, og det er svært vanskelig å få tak i disse menneskene. På grunn av MDE klarte vi å ikke bare besette stillingene på kort tid, men vi fikk i tillegg de perfekte ressursene i Fredrik og Joakim, som både har den faglige og den sosiale profilen vi ønsket oss, sier Hege Monsen Wiggins, avdelingsleder utbygging i Lyse Neo.  

Joakim Barø (Prosjektleder) og Fredrik Nessa Nordtun (Senior prosjektleder) skal jobbe med infrastrukturprosjekt og energisentraler hos Lyse Neo.  

Senere i denne artikkelen forteller de om sin opplevelse av prosessene med MDE og Lyse Neo.  

Hos Lyse Neo kom behovet for nye ressurser nokså brått på, etter en periode med voksende behov for økt kapasitet og interne omrokkeringer.  

– Vi utlyste to stillinger tidlig i 2022. Vi opplevde umiddelbart at det var svært vanskelig å finne de riktige menneskene. Vi fikk 11 søknader, men få av disse var gode nok. Vi diskuterte prosessen internt i etterkant. Konklusjonen var enkel; Det tar for mye tid. Man må kalle inn til intervju, gjennomføre dem og alt annet som hører med. Så ser man også at man kanskje ikke har gjort et godt nok forarbeid. Man ser at man kan ha kalt inn mennesker på feil grunnlag og sløst bort deres og vår egen tid, sier Hege.  

Hun forteller videre at de visste det var et vanskelig marked, men at konklusjonen deres førte dem til MDE.   

– Når jeg ansatte i 2018 hadde vi utrolig mange å velge mellom! I dag er det helt motsatt. Det er arbeidstakers marked, og mange har det ofte godt der de er. Kanskje har de siste års usikkerheter, gjort at mennesker ønsker trygghet. Det var andre selskap i Lyse som hadde benyttet MDE tidligere, og vi fikk anbefalt MDE fra HR, forteller Hege. 

F.v.: Joakim Barø og Fredrik Nessa Nordtun er prosjektledere i Lyse Neo.
F.v.: Joakim Barø og Fredrik Nessa Nordtun er prosjektledere i Lyse Neo.

På grunn av MDE, klarte vi å ikke bare besette stillingene på kort tid, men vi fikk i tillegg de perfekte ressursene i Fredrik og Joakim!

Hvordan oppleves prosessen for kandidaten?

En rekrutterer skal selge inn en jobb til en kandidat og deretter selge inn en kandidat til en arbeidsgiver. I denne prosessen er det viktig å finne ut om kandidaten passer til jobben og i selskapet, men også å få kandidaten til å føle seg ønsket.   

Fredrik Nessa Nordtun forteller at han nå sitter i drømmejobben, mye takket være MDE, men at han ikke var overbevist på prosessen fra starten av.  

- Personlig var jeg ikke opptatt av lønn og lignende faktorer. For meg var det de faglige utfordringene som betydde alt. Jeg opplevde i starten at jeg var ønsket i jobben, men samtidig var jeg noe usikker på hvor jeg sto. Var jeg virkelig ønsket, eller var jeg en av mange som MDE hadde på blokka? Selv om jeg kanskje opplevde at jeg ble “solgt inn” i starten, er jeg veldig glad for at jeg stod i prosessen, forteller han.  

Han mener den avgjørende faktoren var når han ble satt i rom med Hege i Lyse Neo som kunne gå ned i de tekniske detaljene. Dette førte til at han virkelig ble overbevist. 

– Når MDE satte meg i direkte kontakt med Hege, fikk hun gått gjennom detaljer rundt stillingen som virkelig gjorde at jeg ble skikkelig trigget. MDE fikk meg nysgjerrig på Lyse Neo i innledningsfasen, men for meg var det viktig at de fikk satt meg og Hege sammen, forteller Fredrik.  

Hva er viktig i en rekrutteringsprosess? 

Lene Kaada er MDEs kontaktperson mot Lyse Neo. Hun har nærmere 20 års erfaring i rekrutteringsbransjen, og for henne er det spesielt én faktor som er viktig for å skape grunnlag for suksess.  

– Det viktigste for meg er å sette kandidat og arbeidsgiver rundt samme bord. Det er vår jobb! Men det er samtidig viktig at vi oppriktig tror denne personen kan være riktig, før vi presenterer vedkommende for vår oppdragsgiver. Derfor må vi gjøre de nødvendige avsjekkene før vi går til det skrittet – nettopp for å ikke bruke noens tid unødvendig. Det er viktig med avklaringsmøter for å være mest mulig effektive på vegne av alle involverte parter, forteller Kaada.  

Avsjekkene Kaada sikter til er omfattende og inkluderer både avanserte og omfattende, kvalitetssjekker, testing, referansesjekker med mer, som vi i MDE utfører i disse prosessene. 

Joakim Barø ble også rekruttert av MDE til prosjektlederstilling hos Lyse Neo. Han mener prosessen bar preg av to profesjonelle aktører som jobber godt sammen.  

– Jeg var veldig imponert over prosessen. Det tok ikke lang tid fra jeg ble kontaktet av MDE, til jeg ble ansatt i Lyse Neo. Jeg fikk først en telefon, og ble virkelig interessert. MDE hadde helt klart gjort et svært grundig forarbeid og forklarte meg på en tydelig og inspirerende måte, hvordan de mente denne muligheten ville passe for akkurat meg, forteller han.  

Han er også klar på sin mening om viktigheten av rekrutteringsselskaper som MDE.  

– Det interessante i mitt tilfelle var at jeg ikke selv hadde søkt meg inn i denne bransjen. Jeg hadde ikke tenkt jeg var aktuell. På grunn av MDE fikk jeg muligheten, og det er jeg i dag svært takknemlig for, sier Joakim.  

Hvorfor er det behov for rekrutteringsselskaper i dag? 

Både Hege, Joakim og Fredrik er tydelige på at de alle verdsetter profesjonalitet, tydelighet og god informasjon i en rekrutteringsprosess. Hege mener det for hennes del var ekstra viktig at MDE var svært aktive og initierende fra start, og jobbet hardt for å få hjulene til å rulle.   

– Jeg opplevde prosessene som ryddige og effektive. MDE var veldig på, og dette merket jeg var svært viktig. Jeg var akkurat gått på ferie, men MDE ville sette i gang umiddelbart, og i etterkant ser jeg at det ble avgjørende for det gode resultatet vi endte opp med. Det var absolutt verdt å bruke litt ferietid, sier Hege med et smil.  

Når hun kom tilbake fra ferien, var intervjuet med Fredrik på plass. Hege beskriver det som å få kandidaten servert på et fat.  

– Det å vite at MDE hadde gjort en god jobb med gode forundersøkelser, og at jeg slapp å bli dratt gjennom flere prosesser som var feil, merket jeg betydde mye for oss i den situasjonen vi var i. Det var enormt deilig å treffe så godt på de første to, gjennom en så effektiv prosess. Det som for oss ble en ekstra positiv gevinst, var at MDE ikke bare traff med kandidater som hadde de riktige faglige kvalitetene vi lette etter, de traff også spot on med mennesketypene i Fredrik og Joakim, sier Hege.  

Joakim og Fredrik kjenner seg igjen i beskrivelsen og sier de opplevde at det var en matchmaking med fokus på både faglig og sosiale kvaliteter.   

– Jeg opplevde dette allerede i de innledende samtale, men når jeg startet i Lyse Neo ble jeg likevel positivt overrasket over hvor god miks det er i miljøet, og hvor godt jeg følte meg mottatt, sier Joakim.  

Fredrik deler Joakims opplevelse.  

– Jeg trodde egentlig jeg kom inn i et lignende selskap som der jeg kom fra, men det viste seg at det var mye som var annerledes. Jeg opplever at min personlighet passer godt inn i mitt nye miljø, og jeg trives utrolig godt, skryter Fredrik. 

- Jeg sitter i en jobb jeg elsker på grunn av MDE.

Gode dialoger og hands on! 

Åpenhet. Raske avklaringer. Tydelige ønsker. God informasjonsflyt.  

Lene Kaada mener dette er stikkordene som sørget for at prosessen med Joakim, Fredrik og Lyse Neo gikk så bra som det gikk.  

– Vi har solid erfaring og vi har lært oss mye om hvordan vi skal gå frem, og hva vi skal se etter. Vi opplevde stor tillit fra Lyse Neo og det hjelper oss en hel del på veien. Lyse Neo var veldig flinke på å forklare hva stillingene gikk ut på, og det gav oss enda mer å spille på når vi startet jobben med å finne de riktige kandidatene, sier Kaada.  

Hun poengterer at det ikke nødvendigvis alltid er slik at vi kan komme like tett på. Spesielt kan det være mer omstendelig med store aktører. Denne prosessen viser hvor verdifullt det kan være når vi får denne nære dialogen.   

Så... Er rekrutteringsselskaper viktigere enn noen gang? 

I MDE er vi overbeviste om at vi kan skape resultater og løsninger som åpner dører, løser problemer, og bidrar til at bedrifter og arbeidstakere finner hverandre. Kanskje er dette viktigere enn noen gang tidligere på grunn av den enorme konkurransen i det norske arbeidsmarkedet.  

Joakim og Fredrik registrerer at det debatteres rundt bemannings- og rekrutteringsbransjen, men begge to er tydelig på én ting: De mener det er positivt at rekrutteringsselskaper kan hjelpe bedrifter med å finne de riktige menneskene. Det er vinn-vinn for alle parter og skaper positive synergieffekter for mange, sier de.  

- Jeg sitter i en jobb jeg elsker, mye på grunn av MDE. En jobb jeg ikke hadde vært i uten dem, sier Fredrik.  

Hege nikker anerkjennende.  

- Hadde det ikke vært for MDE hadde jeg ikke hatt Joakim og Fredrik på plass nå. Så enkelt er det. For oss ble valget om å benytte MDEs ekspertise på å få disse ressursene på plass, utrolig viktig, sier hun.  

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!