Blog single

Last ned: 10 tips når du skal finne og ansette de beste kandidatene

Det er sterk konkurranse i jobbmarkedet. Hvordan kan din bedrift finne og ansette de beste kandidatene?

Hvordan kan man kapre de beste kandidatene i dagens knallharde konkurranse?

Vi pratet med daglig leder i MDE, Gunnar B. Gunnarsson og sjefsøkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Det er flere aspekter som spiller inn i dagens situasjon som gjør at bedrifter som skal ansette må tenke nytt.

All time high på stillingsutlysninger

En gjennomgang av meldekortene fra arbeidsledige hos NAV viser at rundt 11 prosent av delvis ledige har jobbet mer enn 35 timer i gjennomsnitt i begynnelsen av 2024. Andelen arbeidsledige i januar 2024 er altså noe lavere enn i januar 2023. Sesongjusterte tall brukes for å korrigere for årlige svingninger i arbeidsledigheten. I 2024 venter NAV at ledigheten vil stabilisere seg, slik at det i gjennomsnitt vil være om lag 63 000 helt ledige, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

- Flertallet av 600 bedrifter sier i Konjunkturbarometeret for Sør-Norge at de venter større utfordringer i 2024. Ved inngangen til det som kan bli et mer krevende år, er lyspunktet at bedriftene trenger arbeidskraft og at ledigheten ser ut til å holde seg lav.

Hvorfor er det utfordrende å få tak i de beste kandidatene?

En faktor som gjør nettopp denne utfordringen enda vanskeligere, er at svært mange i løpet av de siste årene har skiftet jobb. En stor andel av arbeidstakere har jobber de trives i, og de sitter på gode betingelser. Utenlandsk arbeidskraft er det også vanskeligere å finne i dag, da svært mange flyttet hjem under pandemien som følge av oppsigelser og permitteringer.

Dette gjør at konkurransen øker, og det å få tak i disse kandidatene blir ytterligere utfordrende.

Så hvordan løser man dette? Det er flere muligheter, men felles for dem alle er at man må tenke nytt, og at man må gjøre en større innsats i kartleggingsfasen.

Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1 SR-Bank
Kyrre M. Knudsen, sjefsøkonom i SpareBank 1 SR-Bank

– Når tallet på arbeidsledige er så lavt som nå, blir det naturlig at de som skal ansette, må begynne å se etter kandidater som allerede har en jobb.

I en situasjon som nå, vil arbeidstakere ofte sitte med gode forhandlingskort. Det betyr at de kan stille høyere krav. Dette innebærer ikke bare lønn og rammebetingelser. Det vi i MDE opplever i større grad, er andre faktorer som bedriftens verdier, bedriftens miljøfokus og flere andre områder som i tidligere år ikke har vært like fremtredende på arbeidstakeres sjekkliste.

Man har også sett en økt bruk at strategiske virkemidler som kandidater benytter seg av i dag. De kan takke ja til et tilbud, og deretter trekke seg, for å kunne forhandle seg til bedre betingelser. De vet at bedrifter kan være desperate etter å få vedkommende på plass, og utnytter dette.

Hvordan kan din bedrift finne løsning på dagens ansettelsesutfordringer?

MDE har hatt svært høy aktivitet de siste årene. Dette har gitt oss uvurderlige erfaringer som vi nå bruker aktivt i den nye hverdagen vi befinner oss i, som bemannings- og rekrutteringsbyrå.

Høy aktivitet er en av de virkelige suksessfaktorene vi ser fungerer i dagens tøffe marked.

Tidligere har det vært betydelig enklere å finne flinke folk, og også å overbevise dem om å komme din vei. Nå må man snu langt flere steiner for å finne ressurser som både er dyktige, men som også vil vurdere å bytte jobb.

Vi i MDE ønsker å bidra til at flere kan finne gode løsninger på denne utfordringen. Derfor har vi satt opp en topp 10-liste over hva som bør gjøres av deg og din bedrift i jakten på nye ansatte. Under listen kan du laste ned en PDF der vi sier litt mer om hvordan du skal angripe disse utfordringene.

Våre 10 tips til når du skal finne og ansette de beste kandidatene

  1. Employer branding, og investering i selskapet renommé. Dette må gjøres kontinuerlig.

  2. Definer behovet din bedrift har til den konkrete stillingen, og vit hva du faktisk leter etter.

  3. Hvilken story skal formidles i rekrutteringsprosessen. Hva mer enn jobb og lønn er det du tilbyr?

  4. Synlighet. Markedsfør ditt behov i flere kanaler.

  5. Fokus på kandidatreisen i rekrutteringsprosessen.

  6. Jobb aktivt med søk, nettverk, databaser og alle tilgjengelige kanaler. Snakke med mange potensielle kandidater. De som ringer flest, får best utvalg til slutt.

  7. Følg opp leads, oppsøk tips og vær nysgjerrig på kandidatmarkedet.

  8. Bruk momentum. Har du en god dialog med en aktuell kandidat så jobb grundig, men raskt.

  9. Se bredere enn bare CV og søknad, kompetanse er så mangt.

  10. Pre-boarding: sørg for at den du har signert faktisk blir en del av laget.

PDF: 10 tips til når du skal finne og ansette de beste kandidatene

Hvorfor bør du benytte MDE?

Gunnarsson ser tydelig at MDE har skapt seg et fortrinn i det å finne – og kapre de gode kandidatene, på tross av at det stadig blir vanskeligere.

– For oss i MDE passer egentlig situasjonen perfekt. Vi ser at en større andel av bedrifter nå ser seg nødt til å outsource ansettelsesprosesser. De som tidligere har gjort dette selv, klarer ikke å få inn kandidatene de ønsker og behøver. Vår fordel er at få er like dyktige som oss på å tilpasse seg endringer i markedet i den hastigheten vi gjør. De siste årene er et spesielt godt eksempel på det, sier Gunnarsson.

Han har vært med på svingninger i markedet flere ganger tidligere. Han registrerer at kunder og konsulenter verdsetter MDEs egenskaper til å levere høy kvalitet på tross av et tøft marked.

MDE er et global selskap med kontorer over hele verden. Hovedkontoret ligger sentralt på Forus, mellom Stavanger, Sandnes og Sola.
MDE er et global selskap med kontorer over hele verden. Hovedkontoret ligger sentralt på Forus, mellom Stavanger, Sandnes og Sola.

– Ha større fokus på hva din bedrift kan tilby til den ansatte, og ikke vinkle like sterkt på hva dere krever av søkeren.

– Ha større fokus på hva din bedrift kan tilby til den ansatte, og ikke vinkle like sterkt på hva dere krever av søkeren.

Hvordan jobber MDE og hvorfor lykkes vi?

Naturligvis er svaret på dette sammensatt. Topp 10-listen er en god veiviser. Vi har nevnt høy aktivitet og vi har nevnt ansatte som går den ekstra milen for å lykkes med sine oppdrag. Likevel er det flere elementer som spiller inn i en suksessfylt rekrutterings- eller bemanningsprosess, og spesielt i en uvant og krevende situasjon som vi står i, i dag.

La oss se på noen av dem.

Stillingsannonser

Vi må være klare over at de beste kandidatene i dag har langt bedre vilkår når de vurderer nye jobber. De har mer å velge mellom og kan tillate seg å være mer selektive og kravstore i sine valg. For å utnytte dette kan man øke kvaliteten i stillingsannonsen.

De aller fleste stillingsannonser i dag er enkle, ofte standardiserte og svært lite personlige. Man ser igjen de samme punktene i svært mange som eksempelvis “spennende mulighet”, “konkurransedyktige betingelser” med mer. Og ja, kanskje dette må være med, men sørg for at du forteller noe som gjør at stillingen og selskapet skiller seg ut fra mengden. Ha større fokus på hva din bedrift kan tilby til den ansatte, og ikke vinkle like sterkt på hva dere krever av søkeren.

Fokuser på hvilke verdier som er viktige for dere, og nok en gang; ikke standardiser det med å bare fortelle om det “gode arbeidsmiljøet”. Forklar hva dere gjør for å ha et godt arbeidsmiljø. Er det månedlige sosiale samlinger? Faste 5-minuttere hvor dere samles for å diskutere alt annet enn jobb? Kreative samlinger der alle får bidra med sine tanker og idéer?

Det kan være mange tiltak dere gjør, eller verdisyn dere etterlever, som kan vippe en kandidat over mot å velge nettopp din bedrift. Dere må bare huske å belyse dette.

Markedsføring av stillinger

Når man først har fått gode stillingsannonser må man se på hvordan man får oppmerksomhet rundt dem. I dag er det svært mange gode ressurser med gode kvalifikasjoner som ikke er på jakt etter ny jobb. Disse er ikke på Finn.no og sjekker nye stillinger hver dag.

Hvordan klarer vi da å treffe dem med stillingen, og enda bedre: hvordan klarer vi å vekke nok interesse til at de legger inn en søknad?

Man må treffe dem der de er. Dette betyr sosiale medier, og andre digitale flater de beveger seg på. Om vi skal få din oppmerksomhet, må vi lage reklamebannere, videoer eller annet markedsmateriell som inspirerer, engasjerer og vekker oppmerksomhet. Det må skille seg nok ut til at du velger å sette deg mer inn i hva dette egentlig er.

I tillegg kan man også kjøre betalte kampanjer hvor man annonserer stillingene ut til et målrettet publikum. Dette gjør vi ofte når det er ekstra utfordrende å finne de riktige kandidatene. Da benytter vi annonsemuligheter i sosiale medier som LinkedIn, Facebook, Snapchat og Instagram, sammen med andre digitale kanaler som Google og YouTube. Digitale aviser og andre nettsteder hvor man treffer potensielle kandidater vi ønsker å vise frem stillingen til, er også aktuelle kanaler.

Kresne kandidater med luksusproblemer

Kandidater i dag er bevisste på at det er jobbsøkers marked, og ofte velger de å være i flere prosesser samtidig. Som nevnt tidligere i saken kan kandidater som ender opp med å få et tilbud, trekke seg, for deretter å få et forbedret tilbud, men også til fordel for en annen stilling de har fått tilbud om. Det er færre kandidater søker på annonser, og det er enklere for arbeidssøkere å finne sin perfekte arbeidsgiver enn noen gang tidligere.

Vi i MDE ser at det for mange bedrifter nå er vanskeligere å tilpasse seg de raskt endrede omgivelsene, og å hele tiden sitte på den nødvendige kompetansen for hvordan de kan løse utfordringene med ansettelser internt. Dette gir stadig nye utfordringer for rekrutteringen.

MDE og tiden foran oss

I MDE har vi sett denne situasjonen komme en stund.  I de siste årene har vi sett et næringsliv som har blomstret. En liten hump i veien kom ved Omikron, men den ble kortvarig og trykket holdt seg oppe. Bedrifter kom svært raskt opp på et høyt aktivitetsnivå og etterspørsel på arbeidskraft eksploderte. MDE har for mange aktører vært en viktig bidragsyter for å skaffe de riktige kandidatene, i denne perioden. Tallene våre viser dette tydelig.

I 2022 vokste MDE med nærmere 60%. Tall som i seg selv er sterke. Likevel påpeker Gunnarsson at vi fortsatt er i posisjon til å angripe nye segmenter, bransjer og ikke minst lokasjoner i 2024. Dette på bakgrunn av økt aktivitet og økt etterspørsel etter vår kompetanse på bemanning og rekruttering.

– I 2021 åpnet vi avdeling i Oslo samtidig som avdelingen vår i Bergen fikk et svært godt første år bak seg. Dette er bare begynnelsen for MDE nasjonalt. Vi har i 2022 også etablert oss i Trondheim , forteller Gunnarsson.

Vi har aldri hatt flere i jobb og aldri har vi hatt flere utlyste stillinger.

Disse parameterne er ferskvare og de forteller oss at vi skal utnytte momentet og kjøre på med uforminsket styrke. Vi har allerede et sterkt fotfeste innen tekniske disipliner for olje og gass.

I tillegg til dette har vi lykkes i å penetrere nye markeder. Vi har mangedoblet antall kjøpende kunder pr. måned, og økningen har kommet som følge av solid arbeid, innsats og utbredelse i flere lokasjoner i Norge.

Pr. Januar 2024 hadde MDE nærmere 1000 mennesker sysselsatt i Norge.

Husk å laste ned PDF'en med våre 10 tips til når du skal finne og ansette de beste kandidatene.

Du er selvsagt mer enn velkommen til å kontakte oss om du ønsker en gratis rådgivningstime for å diskutere rekruttering og bemanning. Om du kjøre prosessen selv kan du kanskje ha nytte av artikkelen vår Den gode referansesjekken når du skal kvalitetssikre kandidater, og ikke minst artikkelen Hvordan kan du hjelpe den nyansatte til å lykkes?, som handler om onboardingprosessen og hvordan du tar imot nyansatte.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!