Blog single

Disse 5 egenskapene er arbeidsgiverne ute etter

Arbeidshverdagen, og måten vi jobber på, er i stor utvikling og endring. Mens digitalisering er et stikkord i alle bransjer, er det viktig at du tilpasser deg den nye hverdagen, mener daglig leder Gunnar Gunnarsson i MDE Norway. Læringsevne, sosiale ferdigheter, digitale ferdigheter, analytiske evner og evnen til å prioritere egen tid  er egenskaper han trekker fram som viktige for dagens - og fremtidens - arbeidsgivere.  

1. Læringsevne – livslang læring 

– Tidligere tok vi en utdannelse og fikk en tittel. Utdannelsen var en engangsgreie som vi gjorde i starten av karrieren. Det var erklært kunnskap, som ble brukt som plattform i arbeidslivet. I dag er utdannelse livslang læring. Erfaring og kompetanseheving skjer kontinuerlig, både formelt og uformelt, og som ansatt må du ha evnen til å tilegne deg ny kunnskap og bruke kunnskapen aktivt. Kompetansen og fagutdannelsen skal selvsagt ligge i bånn, men minst like viktig er det at du tar til deg ny kunnskap og aktivt bruke kunnskapen i stillingen din. Gjør du det, vil du stille sterkt hos dagens arbeidsgivere. Egenskapen læringsevne er derfor viktig både nå og fremover. Det krever at du setter deg inn i, og utvikler deg, innen både teknologi, nye verktøy, organisasjonen og nye endringer. 

 

2. Sosiale ferdigheter

– De som klarer seg best i arbeidslivet er de de som er gode i det sosiale landskapet på arbeidsplassen. Mange av jobbene vi gjør i dag skjer i samhandling med andre, både i tett samarbeid med teamet, gjennom kunnskapsdeling og hvordan vi klarer å tilegne oss kunnskapen som deles med oss. De som kan danne og ivareta gode relasjoner på arbeidsplassen, vil ha et stort fortrinn. Det betyr ikke at arbeidsgivere favoriserer den ekstroverte, eller at den som snakker mest blir best. Det handler mer om “hel ved” - at den ansatte er tillitsvekkende, trygg på egen kompetanse og sosialt sterk. Sosiale ferdigheter er verdifullt for arbeidsgivere i mange bransjer. 

Gunnar Gunnarsson i samtale med en kollega i MDE

5 egenskaper: Gunnar Gunnarsson mener disse 5 egenskapene gjør deg til en vinner på arbeidsmarkedet.

3. Digitale ferdigheter – evnen til å sette seg inn i, og raskt mestre, digitale verktøy

– Se hvordan en 10-åring spiller Fortnite og la deg inspirere! Den generasjonen har en egen evne til å sette seg inn i nye digitale verktøy, mens de raskt og effektivt manøvrerer seg i disse. Det er spesielt fascinerende å se hvor raskt barn kan lære seg kommando-settet til et nytt spill og likevel gjennomføre oppgavene så utrolig raskt og presist. Hvis vi klarer å overføre disse egenskapene til “kommandoer” i arbeidslivet – altså måten vi bruker verktøyene på – så har vi plutselig medarbeidere som bruker en database eller et redigeringsverktøy i samme fart og nøyaktighet som en 10 år gammel Fortnite-spiller. Nysgjerrigheten overfor de digitale verktøyene er også viktig for å lykkes. Barn og unge googler alt de lurer på og finner ut av problemene på egen hånd. De som har evnen til å sette seg inn i, og raskt mestre, digitale verktøy som en del av sin arbeidsmetodikk er svært spennende for arbeidsgivere. 

 

Gunnar Gunnarsson, daglig leder i MDE Norway.
Gunnar Gunnarsson, daglig leder i MDE Norway.

– Se hvordan en 10-åring spiller Fortnite og la deg inspirere! Den generasjonen har en egen evne til å sette seg inn i nye digitale verktøy, mens de raskt og effektivt manøvrerer seg i disse.

– Se hvordan en 10-åring spiller Fortnite og la deg inspirere! Den generasjonen har en egen evne til å sette seg inn i nye digitale verktøy, mens de raskt og effektivt manøvrerer seg i disse.

4. Analytiske evner/kritisk tenkning

– Problemstillingene i arbeidslivet i dag er både omfattende og komplekse. De ulike profesjonene samarbeider tettere og utfordringene blir mer sammensatt. Da blir det også viktig med evnen til å løse sammensatte problemstillinger. Vi jobber på tvers av organisasjonene, og fag og disipliner blandes sammen i en smeltedigel for å nå felles mål. Analytisk evne - eller “critical thinking” er derfor en en svært viktig egenskap for bedrifter som skal ansette i dag.

 

5. Logge av og logge på – evnen til å prioritere egen tid 

– Arbeidstakere som mestrer sammensmeltningen av privatsfæren og jobbsfæren, er viktigere enn noen gang. Mens korona har tvunget mange på hjemmekontor det siste året, er evnen til å prioritere egen tid blitt en ny og viktig egenskap på topp 5-lista. Vi ser etter de som klarer å sortere ut hva som er viktig og ikke viktig å bruke tiden på, og som vet når de skal lese mail og når de skal lade. I arbeidslivet trenger vi medarbeidere som vet hvilken informasjon de skal finne, hva de skal fokusere på og hvordan de bruker energien best. Alle kan få tak i alt, men ikke alle ser hva som gir merverdi i organisasjonen. Vi skal jobbe mye og hardt, men ingen kan løpe hele tiden. En arbeidsgiver kan ikke sitte hjemme hos deg og passe på hvordan du jobber. Derfor trenger vi de som er gode på å logge av og logge på. 


Mann på hjemmekontor jobber fokusert - illustrerer at det er viktig å evne å logge av og på og styre tiden sin effektivt

Logg av: Selv om vi jobber hjemme må vi være flinke til å logge av.

 

Er du på jobbjakt? Les om hvordan du lager den perfekte cv-en her

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!