Blog single

Vet du hvor mye det koster å ansette feil person?

Skal du ansette? Tenk deg godt om – ansetter du feil kan kostnaden bli enorm. 


Bedrifter som skal ansette nye mennesker i dagens marked opplever en økende konkurranse om de beste kandidatene. Hvordan løser man dette, og hva må man tenke på i forkant av ansettelsesprosessen? 


Du og din bedrift har sannsynligvis behov og oppgaver dere må løse, og behøver ansatte som har evner og personlige egenskaper til å løse disse. 

Men hva skjer når man ikke finner drømmekandidaten? Hva skjer når du har sett deg ut én eller flere kandidater du ønsker å satse på, men opplever at disse velger en annen bedrift? 

Gunnar Gunnarsson i MDE har sett mange eksempler på hvilke konsekvenser feilansettelser kan få for bedrifter.

- I en presset og tidssensitiv situasjon kan desperasjonen slå inn. Blir man desperat, øker muligheten for feilskjær. Da kan du risikere å velge den nest beste, bare for å få en ressurs på plass, og dette har jeg selv sett flere ganger, forteller han.

Han poengterer likevel at d
ette kan gå fint. Det kan til og med være at den personen som tilsynelatende var nest best, viser seg å være helt perfekt. 

Dessverre er ikke dette normalen, og i MDE ser vi at mange bedrifter brenner seg på dette. 

Det er en krevende oppgave å sette en prislapp på en feilansettelse, men at det er kostbart å bomme, er hevet over enhver tvil. 

En ansettelsesprosess er tidkrevende 

La oss se nærmere på hva som må utføres i en ansettelsesprosess, hvor 1 til 2 personer kan bruke opp mot en uke i arbeidstid på å rekruttere en nøkkelperson inn til en virksomhet, fordelt over en periode på normalt 4 til 8 uker:

1. Avklaring av behov, analyse og utforming av stillingsinnhold 

Dette tar normalt mellom 3 og 5 timer, noen ganger mer. Spesielt i disse tider er dette et område som betyr mye mer enn tidligere. Nå er man ofte nødt til å være mer detaljert i og bevisst på beskrivelsene i stillingene, for å overbevise de beste kandidatene der ute om å søke på din stilling. 

I tillegg kommer utarbeidelse av annonser, markedspakker som skal styrke kampanjen og annen eksponering av stillingene. Dette tar normalt 3 til 8 timer.   

2. Søk og kartlegging av potensielle kandidater 

Kartleggingen av kandidater kan ta flere dager. Dette varierer veldig ut fra kompleksiteten i behovet. Behandling av søkere tar normalt 1 til 2 dager, med besvarelser av spørsmål på e-post, telefon og i andre kanaler. 

Selve intervjuene består ofte av en engangssamtale med 3 til 6 kandidater, hvor du må regne med å bruke 2-3 timer per kandidat, inkludert forberedelser og notater i etterkant. Normalt kan denne delen ende opp med å ta 2-4 arbeidsdager. 

Deretter arrangeres det andregangsintervjuer. Her blir gjerne 3-4 kandidater invitert til intervju, som det også må påberegnes 3-4 timer på per kandidat med alt av forberedelser og gjennomføring.

Artikkel og PDF:
10 tips når du skal finne og ansette de beste kandidatene

3. Tester, bakgrunnssjekk og dokumentasjon 

Videre gjennomfører vi gjerne evne- og personlighetstester, og ofte også en skreddersydd case for kandidatene vi sitter igjen med. Dette krever tid og må gjøres nøyaktig. Deretter skal referanser og dokumenter sjekkes. I sum utgjør dette normalt 3-5 timer per kandidat, og dette gjøres gjerne på én til tre kandidater i prosessen.

Artikkel og sjekkliste:
Den gode referansesjekken

4. Sluttfasen: Finaleintervju og påfølgende forhandling, tilbud og inngåelse av arbeidskontrakt 

Dette tar normalt mellom 3 og 8 timer per kandidat. Her vil det være variasjoner avhengig av kompleksitet og omfang. I noen tilfeller vil det være behov for flere møter og intervjuer. Andre ganger treffer vi på første forsøk. 

5. Opplæringskostnader 

Når man skal sette en kostnad på en feilansettelse må man naturligvis også ta med det som skjer etter ansettelsen, som opplæringskostnader. Her er det stor variasjon, men normalt ser vi at opplæringen tar alt fra 1 til 4 uker med lønnskostnader for dem som holder opplæring og sørger for innfasing i jobb. 

Utover dette må man beregne tapt effektivitet under prøvetid. Dette kan komme på alt fra 1 til 6 måneder med lønnsutgifter. 

6. Eventuelle avviklingskostnader 

Medgått tid fra ledelse i oppfølging, samtaler og avvikling må inkluderes i regnestykket. Eventuelle juridiske honorarer, dersom casen blir av en mer krevende art, må også tas høyde for i enkelte tilfeller.

7. Potensiell skade på omdømme og negativ employer branding. 

Dette må ikke undervurderes. Det kan være vanskeligere å rekruttere i runde nummer to. Kandidatmarkedet er transparent og kan gi utfordringer dersom det oppfattes som utrygt å bli med på laget.

Kunder og forretningspartnere gjør seg også opp en oppfattelse av turnover, og negativ word of mouth kan bety mye for virksomheter som er avhengige av tillit i markedet.

Book gratis rådgivningstime nå

  

Gunnar Gunnarsson, daglig leder MDE Norge
Gunnar Gunnarsson, daglig leder MDE Norge

Blir man desperat, øker muligheten for feilskjær 

Hvorfor bør et rekrutteringsbyrå gjennomføre ansettelsesprosessene for din bedrift? 

Selve rekrutteringsprosessen kan ende opp med å koste deg og din bedrift 150 000-350 000 kroner, om man tar med timer og kostnad. Det er en kostnad få bedrifter ønsker å bruke på en feilansettelse.  

Så la oss spørre oss selv: Er faren ved en feilansettelse stor nok til at det svarer seg å velge et bemannings- og rekrutteringsbyrå når du skal ansette dine nye medarbeidere? 

Grunnen til at byråer som MDE kan hente ut fortjeneste på disse tjenestene, er at vi gjør dette hver dag. Du kjenner det sikkert igjen fra din egen bedrift: Den aktiviteten dere gjør kontinuerlig hver dag, gjør dere bedre enn en aktør som gjør det samme ved sjeldne anledninger.  

Rekrutteringsbyråer som MDE har også investert i verktøy og databaser og har bygget opp et omfattende testarsenal. Vi har også bygget malsett og utviklet prosesser som gjør at vi kommer raskere i gang.  

Disse verktøyene, erfaringen vår og det store nettverket vi har
, gjør at vi kan gjennomføre prosessen mer effektivt og med langt høyere kvalitet og suksessrate enn hva de fleste bedrifter klarer selv.  

En feilslått ansettelse kan koste opp mot 350 000 kroner

Bedrifter outsourcer oftere rekruttering og bemanning

Tilbakemeldingene vi får fra oppdragsgivere som tester våre tjenester for første gang, er tydelig: De opplever det som tryggere, mer effektivt og mer lønnsomt å benytte MDE på sine rekrutteringsprosesser. I tillegg opplever de at vi finner kandidater som står svært godt til behovet som er skissert i oppdraget, et resultat som gjerne ikke hadde vært sannsynlig i samme grad hvis bedriften hadde tatt hånd om prosessen selv. 

Stadig flere bedrifter tar kontakt med oss for å be om hjelp når de skal ansette nye mennesker. Noen av dem har forsøkt å starte prosessen selv, for så å konkludere med at det var for vanskelig eller for tidkrevende, med for stor sannsynlighet for ikke å finne gode nok kandidater. Andre har prøvd og feilet og smertelig erfart kostnaden ved en feilansettelse. 

Så, hva koster det, alt i alt,  å ansette feil? Sannsynligvis mer enn en rekrutteringsprosess levert av MDE. Ta kontakt og avtal en gratis rådgivningstime for å se hvordan vi best kan hjelpe deg med å finne den rette.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!