Blog single

Så enkelt kan vår RPA benytte AI via OpenAI/Chat GPT.

Lurer du på hva RPA-tjenester er, og om det kan være noe for deg?

RPA står for Robotic Process Automation og er programvare som kan etterligne menneskelige handlinger i et digitalt miljø. RPA lar deg fjerne mange repetitive oppgaver. RPA-tjenester har inntil ganske nylig vært forbeholdt større selskaper da det krevde et relativt stort volum for å være lønnsomt. Kostnaden knyttet til utvikling og programvare er imidlertid på vei ned, noe som gjør denne teknologien aktuell for stadig flere bedrifter.

RPA kan være noe for deg hvis du:  Gode bruksområder for RPA: 
Ikke liker kjedelige oppgaver.  Dokumentprosessering 
Ønsker å redusere kostnader.  Fakturering.
Øke produktiviteten.  Fakturabehandling, brukertilgang og kundesupport. 
Redusere feilrate.  Brukerstyring (opprette, gi tilgang) 
Brukerstyring (opprette og gi tilgang) . Rapportering 
Ikke trenger en fullverdig integrasjon. Overføre data mellom systemer.

Tradisjonelt har RPA vært mest egnet for oppgaver som er repetitive, har et betydelig volum og er sterkt regelstyrte. Imidlertid har kravet til streng regelstyring blitt redusert takket være tilgjengeligheten av AI-verktøy som ChatGPT, se bilde 1. Vår RPA-programvare har innebygd integrasjon med OpenAI sin ChatGPT, noe som gjør det enkelt å bruke denne intelligensen i våre automatiserte prosesser. Kravet til volum har også blitt redusert på grunn av lavere drifts-, utviklings- og programvarekostnader.

Untitled (003) Eksempel på RPA.

RPA-programvaren fungerer primært på tre måter:

  1. Interaksjon med tekst- og bildebehandling på skjermTekst- og bildebehandling: Den blir opplært til å gjenkjenne tekst og bilder på skjermen og utføre oppgaver basert på denne informasjonen. 
  2. Integrasjon med standardprogramvare: Den bruker innebygd funksjonalitet mot et sett med standardprogramvare, som vanligvis inkluderer Office-pakken og andre vanlige Windows-programmer. 
  3. API-integrasjon: Vår RPA støtter integrasjon med omtrent 6500 applikasjoner, inkludert Google, Xledger, SAP, Salesforce, Zendesk, Facebook, LinkedIn og Hubspot. Dette gir muligheten til å automatisere oppgaver i en rekke forskjellige applikasjoner.

RPA i praksis, konkrete bruksområder:

RPA har fungert som en nyttig applikasjon i en rekke bransjer på ulike forretningsområder i en stund. For eksempel, innen finanssektoren kan RPA automatisere prosesser knyttet til regnskap, fakturering, og rapportering. I helsevesenet kan RPA brukes til å håndtere administrative oppgaver som pasientregistrering og fakturabehandling. Innen produksjon og logistikk kan RPA automatisere oppgaver som lagerhåndtering og forsyningskjedestyring.

I tillegg til å effektivisere daglige oppgaver, kan RPA også bidra til å forbedre kundeservicen. Chatbots og virtuelle assistenter er eksempler på RPA-løsninger som kan levere rask og nøyaktig kundestøtte døgnet rundt. 

Fordeler med RPA:

En av de fremtredende fordelene med RPA er økt nøyaktighet og konsistens. Roboter gjør sjelden feil når de følger forhåndsdefinerte regler, og de utfører oppgavene med samme nivå av nøyaktighet hver gang. Dette reduserer risikoen for menneskelige feil og mulige kostnader knyttet til slike feil. 

RPA kan også øke produktiviteten vesentlig ved å utføre oppgaver 24/7 uten behov for pauser eller ferie. Dette frigjør ansatte fra tidkrevende, rutineoppgaver og gir dem muligheten til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. 

Kostnadsbesparelser er en annen viktig fordel med RPA. Mens implementeringen av RPA kan kreve en investering i begynnelsen, gir det betydelige besparelser over tid. Reduserte lønnskostnader og økt effektivitet kan bidra til å forbedre bunnlinjen. 

Konklusjon:

RPA har vist seg å være en kraftig verktøykasse for å effektivisere prosesser, øke nøyaktighet og redusere kostnader. Dets anvendelser er varierte, og det har potensial til å transformere måten vi driver virksomhet på i fremtiden. For bedrifter som ønsker å holde tritt med det stadig skiftende teknologiske landskapet, er det å utforske mulighetene som RPA tilbyr potensielt nøkkelen til suksess.

Hvorfor velge Sigma:

I MDE Sigma er vi økonomer med en dyp interesse for teknologi. Vi forstår prosesser og har lang erfaring med å effektivisere dem. For deg som kunde betyr dette at du ikke trenger å bekymre deg for tekniske detaljer som Azure, API, Python, Java eller .NET. Du kan bare beskrive prosessen du ønsker automatisert sammen med oss, vi tar oss av resten. 

Vår programvare utfordrer betalingsmodellen til etablerte aktører som UiPath og Automation Anywhere. Som kunde hos oss trenger du ikke investere i egen programvare, betale lisenskostnader for operative prosesser eller avgifter hver gang en RPA-prosess kjøres. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og utforsk spennende RPA-caser >> 
 
Ønsker du å kikke nærmere på å utforske mulighetene som RPA kan bringe til din virksomhet? Kontakt MDE Sigma i dag for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å automatisere og effektivisere dine prosesser. 

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated Eksempel på RPA.

Saken er utformet av MDE Group sammen med MDE Sigma.

Morten Alver, CDO, i MDE Sigma.
Morten Alver, CDO, i MDE Sigma.
Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?