Blog single

Payroll er et lønnssystem som passer for de fleste!

MDE Sigma hadde en unik kompetanse på både system og fag, forteller Rogaland Teater.

Et lønnssystem med store muligheter for skreddersøm

 

Rogaland Teater har en utrolig variert arbeidsstokk bestående av kunstnere, teknikere, syere, skuespillere og mange flere dyktige mennesker. 

Å holde kontroll på lønnskjøring for så mange mennesker, i så mange forskjellige fagområder, med ulike stillingsprosenter, lønnsvilkår og andre faktorer, har ikke alltid vært en enkel jobb. 

Men det var før Visma Payroll kom på banen. Etter Huldt og Lillevik la ned sin løsning, måtte Rogaland Teater tenke nytt. De ønsket en løsning som kunne ivareta dem og deres varierte arbeidsstyrke på best mulig måte. 

I tillegg var det avgjørende for dem at systemet skulle spare dem for dyrebar tidsbruk, og gi gevinster gjennom effektive og smarte løsninger, og ikke minst et godt brukergrensesnitt for brukerne. 

Administrasjonssjef ved Rogaland Teater, Asle Wettergreen, forteller om en omfattende prosess.  

- Det var avgjørende med en grundig gjennomgang for oss da vi skulle stake ut en ny kurs med nytt lønnssystem. Vi måtte være trygge på at både system og leverandør forsto oss, og kunne hjelpe oss på dette svært viktige området, forteller han.  

Wettergreen sa han utfordret flere leverandører på alternativer og løsninger. 

– MDE Sigma var en av leverandørene vi pratet med, og sammen med et par andre leverandører, ble de utfordret på alternativer. Vi ble etter en evaluering, overbevist om at Payroll var det riktige systemet for oss å gå videre med. På bakgrunn av dette laget vi et kravspekk, og ba om tilbud fra flere aktører for å hjelpe oss med implementeringen og leveransen av Payroll, sier Wettergreen. 

– MDE Sigma forstod de lønnsfaglige utfordringene våre

Han forklarer videre at MDE Sigma tidlig viste dem en svært inngående kunnskap på systemet, og at dette var en viktig faktor som førte til at de ble trygge på at MDE Sigma kunne levere Payroll på en god måte. 

– Det som likevel overbeviste oss om at MDE Sigma var den riktige aktøren for oss, var at de viste en oppriktig vilje til å sette seg inn i vår drift, og våre behov og utfordringer. De forstod de lønnsfaglige utfordringene vi sto i, på en imponerende måte, forklarer Wettergreen. 

– Dette sørget for at vi følte oss svært trygge på at de kunne hjelpe oss både med systemet i seg selv, men også på hvordan systemet kunne hjelpe oss best mulig ut fra vårt behov, forteller han. 

Rogaland Teater er bundet av lov om offentlige anskaffelser. Dette betyr at det er et sett med regler de må følge når de skal inngå slike avtaler. Blant annet må de sjekke hvilke løsninger som finnes for å få de mest fordelaktige løsningene. 

P1011091

– Høyere kvalitet, med mindre risiko og det er ressursbesparende

– Vi opplevde en rådgivende approach – ikke en selgende

Wettergreen forteller at de fikk gode råd og anbefalinger allerede fra starten i dialogen med MDE Sigma. 

- Innledningsvis fikk vi klare anbefalinger fra Sigma på hvilke systemer som var bra, og hvilke som ikke passet oss. Allerede her viste de en svært god innsikt i de forskjellige systemene som finnes for lønnskjøring. Vi opplevde at Sigma ikke skulle selge et system, men at de virkelig satt seg inn i oss og vårt behov, sier han. 

Han peker på de spesielle utfordringene de som teater står ovenfor, som man ikke nødvendigvis finner i vanlige bedrifter. 

– Vi har store, og mange ulike faggrupper, spesialregler, tariffregler, arbeidstider til alle døgnets tider, og flere ting man ikke møter i vanlige bedrifter. Alt i alt hadde vi mange ulike problemstillinger som vi fikk gode svar på! Et eksempel på dette var at Sigma hadde metoder for å løse problemstillinger som ikke nødvendigvis var på plass i systemet. Dette ble vi svært betrygget av. Vi fikk da tillit til at vi fikk det vi behøvde fra dem, sier Wettergreen. 

Han peker på noen av funksjonene som Payroll gir dem i tiden fremover. 

– Hos oss kan ansatte ha ulike ansettelsesforhold. Et eksempel er at en person kan ha to forskjellige stillinger hos oss, med forskjellig lønn og andre faktorer som er ulike. Dette var en skikkelig nøtt for oss å finne ut av tidligere, men gjennom MDE Sigma og Payroll fikk vi en løsning på dette, sier han. 

En opplevelse av å føle seg sett og forstått 

Det er lønnsansvarlig i MDE Sigma, Lars Brakestad, som har hjulpet Rogaland Teater med implementeringen av Payroll. 

Han mener det er smart, og også en av styrkene til MDE Sigma, at vi gir ekstra mye av oss selv før, og i implementeringsfasen. Det kan ofte være svært utfordrende for bedrifter selv å skulle sette seg inn i nye systemer. 

– Det finnes mange nye funksjoner i Payroll og andre systemer for lønnskjøring. Funksjonene er til for flere grunner. Blant annet å få bedre kontroll på de ansatte, følge regelverk, og ikke minst effektivisere arbeidet knyttet til lønn. Vi har kunnskap og erfaring på alle disse funksjonene og på regelverket. Da er det naturligvis viktig for oss å hjelpe kunden med å forstå systemet og hjelpe dem i gang, forteller Brakestad. 

Hos Rogaland Teater er det lønningsansvarlig Mirjam Heng, som satt i første linje og skulle sette seg inn i Payroll. Hun forteller om en krevende og lærerik implementeringsfase, der hun har fått oppleve viktigheten av rådgiving og oppfølging av faglig sterke mennesker. 

– Lars har vært veldig viktig for oss og for meg i denne fasen. Jeg opplever Lars og MDE Sigma som utrolig tilstedeværende, hjelpsomme, og genuint opptatt av at vi skal få gode opplevelser, og en god start med vårt nye lønnssystem, sier Heng. 

Hun har tidligere vært gjennom lignende prosesser og ser at det utgjør en enorm forskjell når leverandøren besitter sterke kvaliteter på alt fra systemet, fagområdet lønn, og ikke minst et ektefølt ønske om å hjelpe. 

– Jeg fikk hjelp svært raskt når det dukket opp behov. Lars satte seg i forkant inn i alt relevant materiell vi hadde, som gjorde at han visste mye om oss og våre behov, allerede før implementeringen startet. Dette førte til at når vi satte i gang selve arbeidet, så var han up to date og kunne bidra til implementeringen på en virkelig god måte, sier Heng. 

Fordeler med Payroll: 

Rogaland Teater har mange kunstneriske og kreative mennesker jobbende i ulike roller og på ulike tidspunkter. Et teater er ikke en "8 til 16" arbeidsplass. Derfor er det viktig at de kan føre timeregistreringer selv og at det er enkelt. Gjennom Payroll kan de ansatte selv gjøre dette – noe som sparer teateret for mye tid.  

Wettergreen og Heng har listet opp de viktigste gevinstene ved Payroll for Rogaland Teater: 

  • Folk registrerer alt av timer, overtid med mer, selv. Dette sparer vi mye tid på. 
  • Vi får mye bedre kontroll. Regelverket er mye strengere nå enn før.  
  • Brukergrensesnitt: Det er svært behagelig å jobbe i Payroll. Både selve bruken og funksjonalitetene av systemet, men også layout og oversikt er bra. 
  • Folkene våre må registrere alt selv. Vi har kunstnere, og ikke datafolk. Derfor var det ekstremt viktig at det er enkelt. Her treffer Payroll-appen veldig godt. 

 

Hvem passer Payroll for? 

Wettergreen og Heng mener Payroll kan passe for de fleste, men er tydelige på at den virkelig store gevinsten ligger i å bruke en aktør som har kompetanse på både fagområdet lønn, og også på selve systemet. 

– For oss er dette hovedårsaken til at vi er svært godt fornøyde med MDE Sigma. Det må fungere innen den realiteten vi skal jobben innenfor. De må skjønne problemstillingen vi sitter på, og det gjør MDE Sigma, sier Wettergreen. 

Kristina Eriksen i MDE, mener Payroll er et godt system for mange, og vil spesielt anbefale systemet for mellomstore bedrifter som ønsker et enkelt og brukervennlig system, og for bedrifter som har mange ansatte som selv kan administrere sin aktivitet gjennom Payroll-appen. 

– I MDE Sigma er vi lidenskapelig opptatt av faget vårt og genuint opptatt av våre kunder. Vi kombinerer også teknisk og faglig forståelse, og mener derfor at vi blir bedre rådgivere for våre kunder. Vi kan ikke bare teknologien, men forstår hvordan den skal brukes. Det har vært utrolig kjekt å samarbeide med Rogaland Teater. De tar lønnsfaget på alvor, og vi er imponert over hvor løsningsorienterte de er. De jobber strukturert og har stor endringsvillighet og en ekte «vi får det til» holdning, forteller Eriksen. 


 

Til de som vurderer å bytte lønnssystem, har Rogaland Teater en anbefaling:

– Vi opplever at MDE Sigma og Lars Brakestad virkelig har stått på for å hjelpe oss. Når vi har et så viktig behov som dette, så merker vi at dette betyr utrolig mye for oss. Det er en trygghet i Sigma som vi verdsetter enormt. MDE Sigma leverer på kvalitet, og vi anbefaler både MDE Sigma og Visma Payroll til andre bedrifter. 

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?