Blog single

Har dere kontroll på feriepengene?

Sommerferien nærmer seg, og det samme gjør utbetalingen av årets feriepenger. Regelverket rundt feriepengene er komplekst, og det kan være fort gjort å gjøre feil. Har dere stålkontroll på de ulike feriepengesatsene og hvem som skal ha hva?

4, 5 eller 6 ferieuker

Dette varierer nemlig: Alle arbeidstakere har etter feriepengeloven krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager mener vi alle dager i en uke utenom søndager. Dermed blir det seks virkedager i en uke, noe som igjen betyr at alle arbeidstakere har krav på minst fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Ut fra dette beregnes feriepenger etter en sats på 10,2 % av feriepengegrunnlaget. (Feriepengegrunnlaget er lønn og eventuell bonus og provisjoner som er opptjent året før.)

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga imidlertid mange arbeidstakere en femte ferieuke. Selv om denne uken ikke er en del av feriepengeloven, gir den vanligvis en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent.

Arbeidstakere som har fylt, eller fyller 60 år, i løpet av ferieåret, har krav på en uke ekstra ferie. Denne gruppen får feriepenger tilsvarende 12,5 % av feriepengegrunnlaget.

Så var det koronaen, da

Regjeringen har vedtatt å innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021. Feriepengene beregnes med 10,2 % av utbetalte dagpenger i perioden. Ordningen gjelder ikke dem som per 7. juni 2021 har rett til 4 uker ferie med dagpenger (de som har mottatt dagpenger i over 52 uker), de vil motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige ordningen.

Mange arbeidsgivere, spesielt på arbeidsplasser med fastlønn, velger å utbetale alle feriepengene samlet en gang i året til alle ansatte. Arbeidsgiveren utbetaler feriepenger, og foretar trekk i lønn for feriedager. Det gjør at arbeidstaker får lønn selv om ferien avvikles i andre kalendermåneder. For ansatte som er permitterte, er det imidlertid andre krav. Dersom feriepengene utbetales i juni, vil ikke arbeidsgiver ha mulighet til å foreta trekk i lønn. Dette skyldes at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn i den perioden den ansatte er permittert. Arbeidsgiver må derfor utbetale feriepenger løpende, etter hvert som den permitterte arbeidstakeren melder fra at han/hun tar ut ferie. Da vil arbeidstakeren få et opphold i dagpengene, og heller få feriepenger fra arbeidsgiver i den perioden de tar ut ferie.

 

Vil du ha tips om økonomistyring og regnskap i innboksen?

MELD MEG PÅ NYHETSBREVET


La MDE Sigma overta ansvaret for utbetaling av lønn og feriepenger

Hvis du ser at dere bruker mye tid og ressurser på utbetaling av lønn og feriepenger, kan det være lurt å ta en prat med en av oss i MDE Sigma. Vi kan gi råd om lønn og feriepenger og unntak i forbindelse med pandemien, og vi kan ta over hele lønnskjøringen for dere. Våre ansatte er alltid oppdaterte på gjeldende lover og regler, så her slipper dere å være engstelige for å gjøre feil. Dere slipper også utgifter til opplæring og kursing.

MDE Sigmas ansatte kjenner godt alle de større systemene for lønnskjøring, og vi setter oss gjerne ned sammen med dere og ser på hvilket system som passer til deres behov.

I år rekker dere nok ikke å få implementert nytt lønnssystemet før feriepengene skal utbetales, men ta gjerne kontakt likevel, hvis dere har spørsmål eller ligger bakpå! Vi kan rådgi og hjelpe til i innspurten, og vi kan komme med en anbefaling på hvilket lønnssystem som passer best for dere, hvis dere har behov for å skifte. Så tar vi implementeringen i ro og mak etter sommerferien.

 

Les om hvordan du kan spare store summer med å flytte økonomisystemet i skyen her.

Vibeke Imenes Jones, regnskapsfører i MDE Sigma
Vibeke Imenes Jones, regnskapsfører i MDE Sigma

Regelverket rundt feriepengene er komplekst, og det kan være fort gjort å gjøre feil.

Regelverket rundt feriepengene er komplekst, og det kan være fort gjort å gjøre feil.

MDE Sigma kan hjelpe dere med:

Regnskap og lønn

Med hjelp fra MDE Sigma kan du være trygg på at dine ansatte, kunder og leverandører blir ivaretatt på en god måte.

Årsoppgjør

Vi kan hjelpe deg med årsoppgjør og ligningspapirer. Våre ansatte har lang erfaring og kan bistå med det meste, inkludert konsolidering og konsernregnskap.

System og integrasjoner

Våre ansatte har bred systemkompetanse og kan bistå bedrifter på de aller fleste regnskapssystemer.

Bedriftsrådgivning

MDE Sigma kan tilby bedrifter rådgivning innen forretningsprosesser, teknologi og økonomi.

 

 

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?