Blog single

Høst = høysesong for budsjettering

Nesten ingen budsjetterer på sommeren. Svært få budsjetterer på våren, og de som gjør det, putter ofte ordet «rullerende» foran budsjett. Kanskje bytter de også budsjett ut med prognose.

Det budsjetteres i detalj. Per konto, per avdeling, per prosjekt. Det planlegges, ofte ut i de sene kveldstimer. Både for antall ansatte, for investeringer og kanskje også for ekspansjon ved kjøp eller salg av virksomheter. Tidshorisonten er prognose for inneværende år, samt budsjett for neste år. Kanskje også et langsiktig budsjett for år 2-5.

Budsjettene påbegynnes ofte i september. Styremøtet der budsjettet vedtas, er ofte i november eller desember. Etter styremøtet har man sjelden tid til en ny budsjettrunde hvor man involverer resten av organisasjonen, så ledelsen hiver gjerne på en linje med «management adjustments», vedtar budsjettet og går videre til neste sak på agendaen.

Resultatet er et budsjett kun ledelsen har et forhold til.

Vi som jobber i MDE Sigma har selv satt sammen flere budsjett og presentert disse i styrerom og for ledelsen. Store budsjett for større konsern, og mindre budsjett for små og mellomstore bedrifter. Vi har budsjettert i Excel og i forskjellige budsjettsystemer.

I flertallet av disse presentasjonene har tilbakemeldingen vært:

«Flott arbeid, fine presentasjoner og grafer, og matematikken stemmer helt sikkert – men vi tror vel ikke på dette?»

Hvorfor budsjetterer likevel så mange på denne måten?

Kort sagt: I tradisjonell budsjettering forsøker man ofte å kombinere til dels motstridende prosesser i en og samme prosess.

Omsetningsbudsjettet utarbeides gjerne i samarbeid med salgsavdelingen. Siden man ønsker å levere i henhold til budsjett, og det ofte knyttes opp mot en bonus, så har salgsavdelingen incentiv til å underdrive salgsbudsjettet.

 Kristina Eriksen, daglig leder og partner i MDE Sigma
Kristina Eriksen, daglig leder og partner i MDE Sigma
MDE-Sigma-CTA-last-ned-5-tips-budsjettering-v3

«Flott arbeid, fine presentasjoner og grafer, og matematikken stemmer helt sikkert – men vi tror vel ikke på dette?»

«Flott arbeid, fine presentasjoner og grafer, og matematikken stemmer helt sikkert – men vi tror vel ikke på dette?»

Kostnadsbudsjettet utarbeides ofte av flere deler av organisasjonen. Forbruk innenfor budsjett glir ofte rett gjennom i etterkant. Incentivet er derfor å maksimere kostnadsbudsjettet så man har «budsjettrom» i året som kommer.

Investeringer skal også inn i budsjettet. Ofte vet man ikke hva man skal investere i 12 måneder frem i tid, eller så kan rammevilkårene endre seg såpass at investeringer som er godkjent i budsjettrunder, ikke gir mening å gjennomføre 10 måneder etter de ble vedtatt.

Resultatet blir undervurdert salgsinntekt, overvurderte kostnader og et budsjett ingen egentlig tror på.

Løsningen – dynamikk og dynamisk virksomhetsstyring

Forskning viser faktisk at bedrifter som styrer ved hjelp av tradisjonell budsjettstyring, gjør det signifikant dårligere enn bedrifter som benytter andre styringssystemer. Andre styringssystemer kan for eksempel være balansert målstyring, kundelønnsomhetsanalyser, rullerende prognoser, beyond budgeting eller benchmarking. Hva som er mest hensiktsmessig for din bedrift avhenger av flere faktorer.

MDE Sigma har utviklet en egen virksomhetsstyringsmodell – MDE Reporting Tool – som bygger på prinsippene rundt dynamisk virksomhetsstyring. Foruten å høres fancy ut, handler dette blant annet om å ha dynamikk i tid og verktøy. Modellen inneholder en rapportpakke, samt prognose frem i tid for både resultat, balanse og kontantstrøm. I modellen legges det opp til at fremtidige endringer skal være enkelt å legge inn og endre, slik at det faktisk blir gjort.

MDE Reporting Tool er bygget i Onestop Reporting (OSR), men kan også benyttes frittstående. OSR er integrert med de mest brukte ERP-systemene som brukes i dag og har et brukervennlig, web-basert grensesnitt. MDE Reporting Tool har også mulighet for konsernrapportering av resultat, balanse og kontantstrøm.

Til slutt, hvis du likevel skulle foretrekke tradisjonell budsjettstyring, så støtter MDE Reporting Tool dette. En av de største fordelene modellen gir, er fremtidig likviditetsprognose. Likviditetsprognosen tar hensyn til fremtidige kostnader og inntekter, lån, investeringer samt kunde- og leverandørbinding, mva-binding og annen arbeidskapital basert på nøkkeltall.

Har du lyst på noen konkrete tips som kan hjelpe deg når du skal budsjettere? Vi har delt noen tanker og erfaringer i heftet 5 gode tips til når du skal budsjettere

Ta kontakt med oss for å høre mer om vår virksomhetsstyringsmodell og hvordan vi kan hjelpe deg! Kanskje blir budsjettet for 2022 det siste budsjettet du lager?

Vil du ha tips om økonomistyring og regnskap på mail? 

MELD MEG PÅ NYHETSBREVET

MDE Sigma kan hjelpe dere med:

System og integrasjoner

Våre ansatte har bred systemkompetanse og kan bistå bedrifter på de aller fleste regnskapssystemer.

Regnskap og lønn

Med hjelp fra MDE Sigma kan du være trygg på at dine ansatte, kunder og leverandører blir ivaretatt på en god måte.

Bedriftsrådgivning

MDE Sigma kan tilby bedrifter rådgivning innen forretningsprosesser, teknologi og økonomi.

Årsoppgjør

Vi kan hjelpe deg med årsoppgjør og ligningspapirer. Våre ansatte har lang erfaring og kan bistå med det meste, inkludert konsolidering og konsernregnskap.

Delivering expertise

Trenger dere hjelp med økonomistyringen?